A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmairány megnevezése: Villamos hálózat

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények:


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Villanyszerelési alapismeretek

A vizsgatevékenység leírása:

 1. vizsgarész: Alkatrész és anyagismeretek
 2. A különböző kábel szerkezetek és a szerkezeti elemek szerepével kapcsolatos feladat.
 3. Épületvillamos-kiviteli dokumentáció alapján alkatrész- és anyagjegyzék készítése.
 4. Listából, adott feladathoz kéziszerszámok, munkaeszközök kiválasztása.
 • vizsgarész: Technológiai ismeret
 • Kábelfektetési technológiával kapcsolatos feladat.
 • Egészítse ki a háromfázisú motorindítási, forgásirányváltási mágneskapcsolós megoldások rajzait.
 • Alapszerelési technológiával, és azok kialakítási lehetőségeivel kapcsolatos feladat.
 • vizsgarész: Számítási feladatok
 • Számítással válasszon ki egy szabványos keresztmetszetű csatlakozó vezetéket feszültségesés, terhelhetőség, valamint a terhelhetőséget befolyásoló tényezők figyelembevételével.
 • Fogyasztók teljesítmény és energia igényének, jellemzőinek meghatározása.
 • vizsgarész: Villamos biztonsági ismeretek
 • A feszültségmentesítés, valamint szerelői ellenőrzésének lépéseivel kapcsolatos feladat.
 • Rajz alapján sorolja fel a villámvédelmi kialakításának főbb részeit, vagy ismertesse a kialakított túlfeszültség-védelmi megoldásokat, fokozatait.
 • Rajz alapján azonosítson érintésvédelmi megoldásokat, azonosítsa az érintésvédelemben szerepet játszó eszközöket.
 • A fotovoltaikus rendszerek kialakításával kapcsolatos feladat.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

 • Alkatrész és anyagismeretek 20%
 • Technológiai ismeret 20%
 • Számítási feladatok 20%
 • Villamos biztonsági ismeretek 40%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Villamos hálózatszerelési ismeretek

A vizsgatevékenység leírása:

 1. vizsgarész:

A,

A vizsgázó a vizsgára a gyakorlati ideje alatt teljesített feladatokból portfóliót készít, amely bemutatja szakmai fejlődését és tartalmazza a feladatokhoz írt önreflexióját. A portfólió kötelezően tartalmazza az alábbi munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységét:

 • Szabadvezetékes hálózatépítés, oszlopállítás, szerelvényezés, vezetékterítés, beszabályozás, kötések elkészítése.
 • Kábelhálózat építése, kábeles közvilágítás építése
 • Transzformátor állomás létesítése, szerelvényezése
 • Villamoshálózati elosztó szekrény létesítése, szerelése

B,

A portfólió bemutatása

 • A portfólió szóbeli bemutatása, önreflexió.
 • vizsgarész:
 • KIF és/vagy KÖF hálózat, illetve TR állomások létesítésével és mérésével kapcsolatos gyakorlati feladat
 • vizsgarész:

Egyfázisú direkt mérés kialakítása papír vagy digitális dokumentáció alapján az alábbi kialakítások valamelyikével.

 • Kábeles és/vagy szabadvezetékes be és elmenő vezetékelés falon kívüli és/vagy falba süllyesztett technológiával, lakásfőelosztó bekötése.
 • Mérőszekrény felszerelése, fogyasztásmérő elhelyezése, túláramvédelmi eszközök felszerelése, túlfeszültség-védelmi eszköz felszerelése, érintésvédelem kialakítása, méretlen fővezeték bekötése szekrénybe, mért fővezeték bekötése egy lakásfőelosztóba. Főelosztószekrény kialakítása.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

 1. vizsgarész értékelése: (20%)
 2. Elvégzett feladat szöveges leírása, szakszerű megfogalmazás 5%
 3. Saját készítésű rajzi dokumentáció megléte 5%
 4. A kivitelezés fázisainak szakszerű fényképes dokumentációja 5%
 5. Portfólió szóbeli megvédése, önreflexió 5%
 6. vizsgarész értékelése (40%)
 7. Rajzi dokumentáció értelmezése: 10%
 8. Technológiai megvalósítás előírás szerinti kivitelezése: 20%
 9. Végrehajtott feladat bemutatása, megvédése: 10%
 • vizsgarész értékelése: (40%)
 • Mérőszekrény felszerelése, fogyasztásmérő elhelyezése, esztétikai kivitel 5%
 • Túláramvédelmi-, túlfeszültség-védelmi eszköz felszerelése, helyes technológia alkalmazása 5%
 • Érintésvédelem kialakítása 20%
 • Méretlen, mért fővezeték bekötése egy főelosztóba 10%

Érintésvédelmi, illetve életbiztonsági hiba elkövetése érvénytelen vizsgának minősül!

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Szakmairány megnevezése: Épületvillamosság

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények:


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Villanyszerelési alapismeretek

A vizsgatevékenységek leírása:

 1. vizsgarész: Alkatrész és anyagismeretek
 2. A különböző kábel szerkezetek és a szerkezeti elemek szerepével kapcsolatos feladat.
 3. Épületvillamos-kiviteli dokumentáció alapján alkatrész- és anyagjegyzék készítése.
 4. Listából, adott feladathoz kéziszerszámok, munkaeszközök kiválasztása.
 • vizsgarész: Technológiai ismeret
 • Kábelfektetési technológiával kapcsolatos feladat.
 • Egészítse ki a háromfázisú motorindítási, forgásirányváltási mágneskapcsolós megoldások rajzait.
 • Alapszerelési technológiával, és azok kialakítási lehetőségeivel kapcsolatos feladat.
 • vizsgarész: Számítási feladatok
 • Számítással válasszon ki egy szabványos keresztmetszetű csatlakozó vezetéket feszültségesés, terhelhetőség, valamint a terhelhetőséget befolyásoló tényezők figyelembevételével.
 • Fogyasztók teljesítmény és energia igényének, jellemzőinek meghatározása.
 • vizsgarész: Villamos biztonsági ismeretek
 • A feszültségmentesítés, valamint szerelői ellenőrzésének lépéseivel kapcsolatos feladat.
 • Rajz alapján sorolja fel a villámvédelmi kialakításának főbb részeit, vagy ismertesse a kialakított túlfeszültség-védelmi megoldásokat, fokozatait.
 • Rajz alapján azonosítson érintésvédelmi megoldásokat, azonosítsa az érintésvédelemben szerepet játszó eszközöket.
 • A fotovoltaikus rendszerek kialakításával kapcsolatos feladat.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

 1. vizsgarész: Alkatrész és anyagismeretek 20%
 2. vizsgarész: Technológiai ismeret 20%
 3. vizsgarész: Számítási feladatok 20%
 4. vizsgarész: Villamos biztonsági ismeretek 40%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Épületvillamossági ismeretek

A vizsgatevékenység leírása:

 1. vizsgarész:

A, feladatrész

 • A vizsgázó a vizsgára a gyakorlati ideje alatt teljesített feladatokból portfóliót készít, amely bemutatja szakmai fejlődését és tartalmazza a feladatokhoz írt önreflexióját. A portfólió kötelezően tartalmazza az alábbi munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységét:
  • épületvillamos erősáramú energiaellátó rendszerének és kábelhálózat kiépítése
  • épületek általános világítási és vészvilágítási rendszerének kiépítése, létesítése
  • épületek szerelvényezése, vezérlő és szabályozó elemek szerelése
  • kábel és vezeték szerelése, kötések elkészítése
  • fő és alelosztó szekrény létesítése, bekötése

B., feladatrész:

Portfólió bemutatása: A portfólió készítésének szóbeli bemutatása, önreflexió.

 • vizsgarész:

Papír vagy digitális dokumentáció alapján az alábbi kialakítások valamelyikének megvalósítása:

 • Be és elmenő vezetékezés falon kívüli és/vagy falba süllyesztett technológiával fogyasztásmérő hely kialakításához, lakás főelosztó bekötése.
  • Építmények ideiglenes ellátásához szükséges berendezések, hálózatrészek kialakítása, építési terület (külső-belső) villamos erőátviteli- és világítási hálózatának kialakítása.
  • Világításvezérlés kialakítása, szabályzó és/vagy vezérlő elemek szerelése.
  • Fő-elosztószekrény kialakítása, hiba és túláramvédelmi eszközök felszerelése, túlfeszültség-védelmi eszköz felszerelése, érintésvédelem kialakítása, leágazó áramkörök bekötése.
  • Épületvillamos kábelezés vagy vezetékezés kialakítása süllyesztett vagy falon kívüli technológiával.
  • Az épületvillamos vagy ipari elektromos eszköz, berendezés csatlakoztatása és funkcionális tesztelése, mérő, kapcsoló vagy vezérlő eszközök beépítése.
 •  vizsgarész:

Egyfázisú direkt mérés kialakítása papír vagy digitális dokumentáció alapján az alábbi kialakítások valamelyikével.

 • Kábeles és/vagy szabadvezetékes be és elmenő vezetékelés falon kívüli és/vagy falba süllyesztett technológiával, lakás főelosztó bekötése.
 • Mérőszekrény felszerelése, fogyasztásmérő elhelyezése, túláramvédelmi eszközök felszerelése, túlfeszültség-védelmi eszköz felszerelése, érintésvédelem kialakítása, méretlen fővezeték bekötése szekrénybe, mért fővezeték bekötése egy lakás főelosztóba. Fő-elosztószekrény kialakítása.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

 1. vizsgarész értékelése: (20%)

Elvégzett feladat szöveges leírása, szakszerű megfogalmazás 5%

Saját készítésű rajzi dokumentáció megléte 5%

A kivitelezés fázisainak szakszerű fényképes dokumentációja 5%

Portfólió szóbeli megvédése, önreflexió 5%

 • vizsgarész értékelése (40%)

Rajzi dokumentáció értelmezése: 10%

Megfelelő eszközök és mérőeszközök kiválasztása, helyes használata: 20%

Végrehajtott feladat, valamint mérési és ellenőrzési eredmények bemutatása, megvédése: 10%

 • vizsgarész értékelése: (40%)

Mérőszekrény felszerelése, fogyasztásmérő elhelyezése, esztétikai kivitel 5% Túláramvédelmi-, túlfeszültség-védelmi eszköz felszerelése, helyes technológia alkalmazása 5%

Érintésvédelem kialakítása 20%

Kábel vagy vezeték bekötése egy főelosztóba 10%

Érintésvédelmi, illetve életbiztonsági hiba elkövetése érvénytelen vizsgának minősül!

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Szakmairány megnevezése: Villamos készülék és berendezés szerelő

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.


Szakmához kötődő további sajátos követelmények:

Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Villanyszerelési alapismeretek

A vizsgatevékenység leírása:

 1. vizsgarész: Alkatrész és anyagismeretek
 2. A különböző kábel szerkezetek és a szerkezeti elemek szerepével kapcsolatos feladat.
 3. Épületvillamos-kiviteli dokumentáció alapján alkatrész- és anyagjegyzék készítése.
 4. Listából, adott feladathoz kéziszerszámok, munkaeszközök kiválasztása.
 • vizsgarész: Technológiai ismeret
 • Kábelfektetési technológiával kapcsolatos feladat.
 • Egészítse ki a háromfázisú motorindítási, forgásirányváltási mágneskapcsolós

megoldások rajzait.

 • Alapszerelési technológiával, és azok kialakítási lehetőségeivel kapcsolatos feladat.
 • vizsgarész: Számítási feladatok
 • Számítással válasszon ki egy szabványos keresztmetszetű csatlakozó vezetéket feszültségesés, terhelhetőség, valamint a terhelhetőséget befolyásoló tényezők figyelembevételével.
 • Fogyasztók teljesítmény- és energiaigényének, jellemzőinek meghatározása.
 • vizsgarész: Villamos biztonsági ismeretek
 • A feszültségmentesítés, valamint egy lakóépület szerelői ellenőrzésének lépéseivel kapcsolatos feladat.
 • Rajz alapján sorolja fel a villámvédelmi kialakításának főbb részeit, vagy ismertesse a kialakított túlfeszültség-védelmi megoldásokat, fokozatait.
 • Rajz alapján azonosítson érintésvédelmi megoldásokat, azonosítsa az érintésvédelemben szerepet játszó eszközöket.
 • A fotovoltaikus rendszerek kialakításával kapcsolatos feladat.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

 1. vizsgarész: Alkatrész és anyagismeretek 20%
 2. vizsgarész: Technológiai ismeret 20%
 3. vizsgarész: Számítási feladatok 20%
 4. vizsgarész: Villamos biztonsági ismeretek 40%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység leírása

1.vizsgarész:

A,

 • A vizsgázó a vizsgára a gyakorlati ideje alatt teljesített feladatokból portfóliót készít, mely bemutatja szakmai fejlődését és tartalmazza a feladatokhoz írt önreflexióját. A portfólió kötelezően tartalmazza az alábbi munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységét:
  • Villamos gépek telepítése, szerelése
  • Transzformátor állomás létesítése, karbantartása, villamos jellemzőinek mérése
  • Ipari elosztó szekrény létesítése, szerelése

B., A portfólió bemutatása: A portfólió készítésének szóbeli bemutatása, önreflexió.

2. vizsgarész:

A műszaki dokumentáció alapján készítse el egy villamos gép, készülék vezérlését, szerelését. A berendezésen végezzen villamos méréseket és azt dokumentálja.

3.vizsgarész. Egyfázisú direkt mérési pont kialakítása papír vagy digitális dokumentáció alapján az alábbi megoldások valamelyikével.

 • Kábeles és/vagy szabadvezetékes be és elmenő vezetékelés falon kívüli és/vagy falba süllyesztett technológiával, lakás főelosztó bekötése.
 • Mérőszekrény felszerelése, fogyasztásmérő elhelyezése, túláramvédelmi eszközök felszerelése, túlfeszültség-védelmi eszköz felszerelése, érintésvédelem kialakítása, méretlen fővezeték bekötése szekrénybe, mért fővezeték bekötése egy lakás főelosztóba. Fő-elosztószekrény kialakítása.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:

 1. vizsgarész értékelése: (20%)
 2. Elvégzett feladat szöveges leírása, szakszerű megfogalmazás 5%
 3. Saját készítésű rajzi dokumentáció megléte 5%
 4. A kivitelezés fázisainak szakszerű fényképes dokumentációja 5%
 5. Portfólió szóbeli megvédése, önreflexió 5%
 • vizsgarész értékelése (40%)
  • Rajzi dokumentáció értelmezése: 5%
  • Működőképesség az előírás szerint: 20%
  • Esztétikai kivitel: 5%
  • Érintésvédelem kialakítása: 5%
  • Anyagok kiválasztása: 5%
 • vizsgarész értékelése: (40%)
  • Mérőszekrény felszerelése, fogyasztásmérő elhelyezése, esztétikai kivitel 5%
  • Túláramvédelmi-, túlfeszültség-védelmi eszköz felszerelése, helyes technológia alkalmazása 5%
  • Érintésvédelem kialakítása 20%
  • Méretlen, mért fővezeték bekötése egy főelosztóba 10%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!