A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmairány megnevezése: Nyomdaipari előkészítő

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.


Központi interaktív vizsgafeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: „Tartalom-előállítás és -szerkesztés folyamata” tudás tanulási eredményeinek mérése, értékelése

A vizsgatevékenység leírása: A központi interaktív vizsgafeladat – számítógépes környezetben – 35 db tesztfeladatból áll és a következő témakörök tanulási eredményeit méri: kiadványszerkesztés, képfeldolgozás, színkezelés, gyártáselőkészítés.

Az egyes témakörök aránya az interaktív vizsgán:

 • Szakmai számítások (gyártáselőkészítés) 30%
 • Kiadványszerkesztés 45%
 • Képfeldolgozás és színkezelés 25%

A vizsgafeladat az alábbi feladattípusokat tartalmazza:

 • Szakmai számítás: szakmai számítási feladatok megoldása.
 • Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.
 • Szöveg kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
 • Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása.
 • Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.
 • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz vagy hamis. A hamis és az igaz állítást indokolni kell.

A vizsga számítógépes teremben történik a vizsgabiztos jelenlétében. A feladatmegoldást el

kell menteni a vizsgaszervező által megadott mappába, a meghatározott módon.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során részpontszám adható, de ezt a javítási-értékelési útmutató részletesen meghatározza. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

 • Szakmai számítások 25%
 • Fogalom-meghatározás 15%
 • Szöveg-kiegészítés 15%
 • Párosítás 15%
 • Feleletválasztás 15%
 • Igaz-hamis állítások megjelölése 15%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: „Vizsgaremek” és „Vizsgaproduktum” elkészítése és bemutatása

A vizsgatevékenység leírása

A) Vizsgaremek bemutatása

B) Vizsgaproduktum elkészítése és bemutatása

Az A) és B) vizsgarészeket egybefüggően kell megszervezni.

A vizsgára jelentkezőknek az alábbi anyagok leadása kötelező a vizsgaközpont részére 15 naptári nappal a vizsga megkezdését megelőzően:

 • Vizsgaremek,
 • Digitális prezentáció a Vizsgaremek bemutatásához.

A) Vizsgaremek: Tervezési és kivitelezési munka bemutatása

A vizsgázó szakmai felkészültségét bizonyítja a korábban megtervezett és kivitelezett munkájával (Vizsgaremek), amit a vizsgabizottság előtt bemutat.

A Vizsgaremek lehet:

 • csomagolástermék,
 • arculatterv,
 • könyv vagy e-book,
 • napilap címlap és oldalpárok vagy folyóirat címlap és oldalpárok,
 • egy vagy kétdimenziós változó kódokkal és adatokkal ellátott csekkes számlalevél,
 • készpénzátutalási megbízás, kupon.

A feladatról a vizsgázó szóban és vetített prezentáció formájában beszámol, a hozzá kötődő szakmai ismeretek bemutatásával. A vizsgabizottság a bemutatott „Vizsgaremek”-kel  kapcsolatban szakmai kérdéseket tesz fel a vizsgázónak.

B) Vizsgaproduktum: Nyomdai előkészítési gyakorlati feladatok elvégzése és bemutatása

A vizsgaszervező intézmény által kijelölt nyomdai előkészítési gyakorlati feladat, amelynek az alábbi tartalmi és formai követelményei vannak:

 • többoldalas kiadvány vagy csomagolástermék digitális montírozása lemezre elkészítve;
 • vagy változó adattartalmú elektronikus állomány a feladatban meghatározott technológiához (flexo/ofszet/digitális), rippelése. Leadandó a rippelt állomány, 1 bites tiff.

Az adott ellenőrzött PDF-et a vizsgaszervező biztosítja. A feladatról a vizsgázó szóban beszámol. A vizsgabizottság a bemutatott anyaggal kapcsolatban szakmai kérdéseket tesz fel a vizsgázónak. A Vizsgaproduktum vizsgatevékenységet a vizsgázók számítógépen készítik el vizsgabiztos jelenlétében. A nyomdai felhasználásra előkészített produktum kivitelezése a vizsgabiztos jelenlétében történik. A kész vizsgaproduktum szóbeli bemutatása. A feltett kérdésekre a válaszadás a vizsgabizottság jelenlétében történik.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 200 perc

A gyakorlati végrehajtás időtartama: 180 perc.

A szóbeli bemutatás időtartama: 20 perc.

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység értékelése a vizsgaszervező által készített részletes értékelési útmutató alapján történik. A pontozólapot az alábbi értékelési szempontok alapján kell összeállítani.

Az értékelés súlyaránya:

 • Vizsgaremek 40%
 • Vizsgaproduktum 60%

Vizsgaremek értékelési szempontjai és aránya:

 • A megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése (a feladatleírásnak megfelelően történő kivitelezés, szakszerűség, időbeli ütemezés, minőség), 30%
 • A prezentáció minősége, szakszerűsége, szakmai tartalma 30%
 • A feladatmegoldás teljessége 15%
 • A kivitelezés pontossága 15%
 • A kommunikáció minősége, a szakmai nyelv használata 10%

Vizsgaproduktum értékelésének szempontja és aránya:

 • A megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése (a feladatleírásnak megfelelően történő kivitelezés, szakszerűség, időbeli ütemezés, minőség), 30%
 • A feladatmegoldás teljessége 15%
 • A kivitelezés pontossága 10%
 • A kivitelezés során alkalmazott szoftverek, gépek, berendezések, eszközök, anyagok kiválasztása, szakszerű használata 30%
 • Önállóság, döntéshozatal 5%
 • A kommunikáció minősége, a szakmai nyelv használata 10%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmairány megnevezése: Nyomdaipari gépmester

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: „Nyomtatási technológiák, anyagismeret és nyomdaipari gépészet” tudás tanulási eredményeinek mérése, értékelése

A vizsgatevékenység leírása: A központi interaktív vizsgafeladat – számítógépes környezetben – 35 db tesztfeladatból áll és a következő témakörök tanulási eredményeit méri: ofszet, flexo és digitális nyomtatási technológiák ismerete, nyomdaipari alap- és segédanyagok ismerete, nyomdaipari gépek felépítése és működtetése, gyártáselőkészítés.

Az egyes témakörök aránya az interaktív vizsgán:

 • Szakmai számítások (gyártáselőkészítés) 30%
 • Anyagismeret 15%
 • Nyomtatási technológiák 30%
 • Nyomdaipari gépek felépítése és működtetése 25%

A vizsgafeladat az alábbi feladattípusokat tartalmazza:

 • Szakmai számítás: szakmai számítási feladatok megoldása.
 • Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.
 • Szöveg kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
 • Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása.
 • Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.
 • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz vagy hamis. A hamis és az igaz állítást indokolni kell.

A vizsga számítógépes teremben történik a vizsgabiztos jelenlétében. A feladatmegoldást el kell menteni a vizsgaszervező által megadott mappába, a meghatározott módon.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során részpontszám adható, de ezt a javítási-értékelési útmutató részletesen meghatározza. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

 • Szakmai számítások 25%
 • Fogalom-meghatározás 15%
 • Szöveg-kiegészítés 15%
 • Párosítás 15%
 • Feleletválasztás 15%
 • Igaz-hamis állítások megjelölése 15%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: „Vizsgaremek” és „Vizsgaproduktum” elkészítése és bemutatása

A vizsgatevékenység leírása:

A) Vizsgaremek bemutatása

B) Vizsgaproduktum elkészítése és bemutatása

Az A) és B) vizsgarészeket egybefüggően kell megszervezni.

A vizsgára jelentkezőknek az alábbi anyagok leadása kötelező a vizsgaközpont részére 15 naptári nappal a vizsga megkezdését megelőzően:

 • Vizsgaremek,
 • Digitális prezentáció a Vizsgaremek bemutatásához.

A) Vizsgaremek: Előre elkészített kivitelezési munka bemutatása

A vizsgázó szakmai felkészültségét bizonyítja a korábban megtervezett és kivitelezett munkájával (Vizsgaremek), amit a vizsgabizottság előtt bemutat.

A Vizsgaremek lehet:

 • CMYK + direktszín nyomat ofszet technológiával (füzet, brosúra, könyv),
 • direktszín nyomat flexo technológiával (doboz, címke, hajlékony falú csomagolóanyag),
 • változó adattal ellátott nyomat digitális technológiával (csekkes számlalevél, készpénzátutalási megbízás, kupon).

Az egyes nyomtatási technológiával készült feladatokról a vizsgázó szóban és vetített prezentáció formájában beszámol, a hozzá kötődő szakmai ismeretek bemutatásával. A vizsgabizottság a bemutatott Vizsgaremekkel kapcsolatban szakmai kérdéseket tesz fel a vizsgázónak.

B) Vizsgaproduktum: Nyomdai nyomtatási feladatok elvégzése és bemutatása

A vizsgaszervező intézmény által kijelölt nyomtatási kivitelezési gyakorlati feladat, amelynek az alábbi tartalmi és formai követelményei vannak:

 • CMYK nyomat beigazítása ofszet és digitális technológiával működő nyomógépen vagy
 • véletlenszerűen választott, Pantone színskála szerinti direkt szín kikeverése és a direktszín nyomat beigazítása flexo nyomógépen.

A feladatról a vizsgázó szóban beszámol, beszámolójában kitér az alkalmazott nyomtatási technológiai ismereteire. A vizsgabizottság a bemutatott anyaggal kapcsolatban szakmai kérdéseket tesz fel a vizsgázónak. A Vizsgaproduktum vizsgatevékenységet a vizsgázók ofszet, digitális és flexo nyomógépen végzik el vizsgabiztos jelenlétében. A nyomdai felhasználásra elkészített produktum kivitelezése a vizsgabiztos jelenlétében történik. A kész vizsgaproduktum szóbeli bemutatása. A feltett kérdésekre a válaszadás a vizsgabizottság jelenlétében történik.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 200 perc

A gyakorlati végrehajtás időtartama: 180 perc.

A szóbeli bemutatás időtartama: 20 perc.

Vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsgatevékenység értékelése a vizsgaszervező által készített részletes értékelési útmutató alapján történik. A pontozólapot az alábbi értékelési szempontok alapján kell összeállítani.

Az értékelés súlyaránya:

 • Vizsgaremek 40%
 • Vizsgaproduktum 60%

Vizsgaremek értékelési szempontjai és aránya:

 • A megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése (a feladatleírásnak megfelelően történő kivitelezés, szakszerűség, időbeli ütemezés, minőség), 30%
 • A prezentáció minősége, szakszerűsége, szakmai tartalma 30%
 • A feladatmegoldás teljessége 15%
 • A kivitelezés pontossága 15%
 • A kommunikáció minősége, a szakmai nyelv használata 10%

Vizsgaproduktum értékelésének szempontja és aránya:

 • A megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése (a feladatleírásnak megfelelően történő kivitelezés, szakszerűség, időbeli ütemezés, minőség), 30%
 • A feladatmegoldás teljessége 15%
 • A kivitelezés pontossága 10%
 • A kivitelezés során alkalmazott gépek, berendezések, eszközök, anyagok kiválasztása, szakszerű, funkciójának megfelelő használata 30%
 • Önállóság, döntéshozatal 5%
 • A kommunikáció minősége, a szakmai nyelv használata 10%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmairány megnevezése: Nyomtatványfeldolgozó

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: „Nyomtatványfeldolgozási ismeretek” tudás tanulási eredményeinek mérése, értékelése

A vizsgatevékenység leírása: A központi interaktív vizsgafeladat – számítógépes környezetben – 35 db tesztfeladatból áll és a következő témakörök tanulási eredményeit méri: kézi és nagyüzemi könyvgyártás berendezései és műveletei, anyagismeret, doboz termékek feldolgozása, címke és hajlékonyfalú csomagolóanyagok kiszerelése, gyártáselőkészítés.

Az egyes témakörök aránya az interaktív vizsgán:

 • Szakmai számítások (gyártáselőkészítés) 30%
 • Anyagismeret 15%
 • Könyvgyártás berendezései és műveletei 30%
 • Doboz termékek feldolgozása 10%
 • Címkék kiszerelése 7%
 • Hajlékonyfalú csomagolóanyagok kiszerelése 8%

A vizsgafeladat az alábbi feladattípusokat tartalmazza:

 • Szakmai számítás: szakmai számítási feladatok megoldása.
 • Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.
 • Szöveg kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
 • Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása.
 • Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.
 • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz vagy hamis. A hamis és az igaz állítást indokolni kell.

A vizsga számítógépes teremben történik a vizsgabiztos jelenlétében. A feladatmegoldást el kell menteni a vizsgaszervező által megadott mappába, a meghatározott módon.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során részpontszám adható, de ezt a javítási-értékelési útmutató részletesen meghatározza. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

 • Szakmai számítások 25%
 • Fogalom-meghatározás 15%
 • Szöveg-kiegészítés 15%
 • Párosítás 15%
 • Feleletválasztás 15%
 • Igaz-hamis állítások megjelölése 15%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: „Vizsgaremek” és „Vizsgaproduktum” elkészítése és bemutatása

A vizsgatevékenység leírása:

A) Vizsgaremek bemutatása

B) Vizsgaproduktum elkészítése és bemutatása

Az A) és B) vizsgarészeket egybefüggően kell megszervezni.

A vizsgára jelentkezőknek az alábbi anyagok leadása kötelező a vizsgaközpont részére 15 naptári nappal a vizsga megkezdését megelőzően:

 • Vizsgaremek,
 • Digitális prezentáció a Vizsgaremek bemutatásához.

A) Vizsgaremek: Előre elkészített kivitelezési feladatok bemutatása

A vizsgázó szakmai felkészültségét bizonyítja a korábban megtervezett és kivitelezett munkájával (Vizsgaremek), amit a vizsgabizottság előtt bemutat.

A Vizsgaremek lehet:

 • füzet irkafűzési kötésmóddal;
 • brosúra ragasztókötési kötésmóddal;
 • könyv cérnafűzött, keménytáblás kötésmóddal;
 • címke tekercses kiszerelésben;
 • hajlékony falú csomagolóanyag tekercses kiszerelésben.

Az egyes nyomtatványfeldolgozási technológiával készült feladatokról a vizsgázó szóban és vetített prezentáció formájában beszámol, a hozzá kötődő szakmai ismeretek bemutatásával. A vizsgabizottság a bemutatott Vizsgaremekkel kapcsolatban szakmai kérdéseket tesz fel a vizsgázónak.

B) Vizsgaproduktum: Nyomtatványfeldolgozási feladatok elvégzése és bemutatása

A vizsgaszervező intézmény által kijelölt nyomtatványfeldolgozási kivitelezési gyakorlati feladat, amelynek az alábbi tartalmi és formai követelményei vannak:

 • könyv elkészítése cérnafűzött, keménytáblás kötésmóddal vagy
 • címke vagy hajlékony falú csomagolóanyag kiszerelése.

A feladatról a vizsgázó szóban beszámol, beszámolójában kitér az alkalmazott nyomtatványfeldolgozási technológia elméleti ismereteire, valamint a készített termék kivitelezésének lépéseire, különös tekintettel az egyes lépéseknél előforduló hibalehetőségekre. A vizsgabizottság a bemutatott anyaggal kapcsolatban szakmai kérdéseket tesz fel a vizsgázónak. A Vizsgaproduktum vizsgatevékenységet a vizsgázók nyomtatványfeldolgozó gépeken, valamint kézi eszközök segítségével végzik el vizsgabiztos jelenlétében. Az elkészült

vizsgaproduktum kivitelezése a vizsgabiztos jelenlétében történik. A kész vizsgaproduktum szóbeli bemutatása. A feltett kérdésekre a válaszadás a vizsgabizottság jelenlétében történik.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 200 perc

A gyakorlati végrehajtás időtartama: 180 perc.

A szóbeli bemutatás időtartama: 20 perc.

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsgatevékenység értékelése a vizsgaszervező által készített részletes értékelési útmutató alapján történik. A pontozólapot az alábbi értékelési szempontok alapján kell összeállítani.

Az értékelés súlyaránya:

 • Vizsgaremek 40%
 • Vizsgaproduktum 60%

Vizsgaremek értékelési szempontjai és aránya:

 • A megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése (a feladatleírásnak megfelelően történő kivitelezés, szakszerűség, időbeli ütemezés, minőség), 30%
 • A prezentáció minősége, szakszerűsége, szakmai tartalma 30%
 • A feladatmegoldás teljessége 15%
 • A kivitelezés pontossága 15%
 • A kommunikáció minősége, a szakmai nyelv használata 10%

Vizsgaproduktum értékelésének szempontja és aránya:

 • A megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése (a feladatleírásnak megfelelően történő kivitelezés, szakszerűség, időbeli ütemezés, minőség), 30%
 • A feladatmegoldás teljessége 15%
 • A kivitelezés pontossága 10%
 • A kivitelezés során alkalmazott gépek, berendezések, eszközök, anyagok kiválasztása, szakszerű, funkciójának megfelelő használata 30%
 • Önállóság, döntéshozatal 5%
 • A kommunikáció minősége, a szakmai nyelv használata 10%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!