A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakma megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Központi írásbeli vizsga.

A vizsgatevékenység leírása: Az írásbeli interaktív vizsga tartalmaznia kell a festő, mázoló, tapétázó szakma mindhárom területéről feleletválasztós, feleletalkotós, számításos és rajkészítési feladatokat, az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó feladatokat.

 • építészeti rajz olvasása és értelmezése;
 • szakmai számításokat készít rajz alapján (terület, anyagmennyiség, munkaidő), és egy munkanemről tételes árajánlatot a számítógépes költségvetés készítő program használatával (anyagköltség, munkadíj);
 • felületdiagnosztikai vizsgálatok és azok lehetséges következményeinek ismerete;
 • szakmai anyagok ismerete, felhasználásuk szabályai;
 • felület-előkészítő, felület-előkezelő műveletek ismerete;
 • szerszámok, eszközök, gépek, berendezések használata;
 • technológiai sorrendek tervezése;
 • díszítéseket tervez, színelméletet alkalmaz;
 • környezetvédelemi, hulladékkezelési szabályokat ismertet, indokol;
 • a munkavégzése során betartandó munkavédelmi, környezetvédelmi szabályok, előírások ismerete.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 40 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

 • építészeti rajz olvasása és értelmezése; 5 %
 • szakmai számítások készítése rajz alapján (terület, anyagmennyiség, munkaidő), és egy munkanemről tételes árajánlat készítése számítógépes költségvetés készítő program használatával (anyagköltség, munkadíj); 15 %
 • felületdiagnosztikai vizsgálatok, azok lehetséges következményei; 10 %
 • szakmai anyagok ismerete, felhasználásuk szabályai; 15 %
 • felület előkészítő, felület előkezelő műveletek; 10 %
 • szerszámok, eszközök, gépek, berendezések használata; 5 %
 • technológiai sorrendek tervezése; 15 %
 • díszítéseket tervez, színelméletet alkalmaz; 15 %
 • környezetvédelemi-, hulladékkezelési szabályokat ismertet, indokol; 5 %
 • a munkavégzése során betartandó munkavédelmi-, környezetvédelmi szabályok, előírások ismerete; 5 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.


Projektfeladat

A feladat része, hogy képes értelmezni egy BIM modellt.

A vizsgatevékenység megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó projektfeladatok

A vizsgatevékenység leírása:

A) vizsgarész: Portfólió: A vizsgázó haladásáról, felkészüléséről és eredményeiről, munkáiból

összeállított, a mentoráló gyakorlati oktató vagy szaktanár által hitelesített dokumentum. Tartalma: Mutassa be a képzési ciklus alatt elvégzett összes munkáját, és emeljen ki egyet –egyet a (felületdiagnosztika, falfelület festés, díszítés, mázolás, tapétázás területén), és részletesen ismertesse az adott technológia folyamatait, anyagait, szerszámait, eszközeit. Mutasson be a díszítési munkáit részletesen.

Formája: Prezentációt készít, melyet a vizsgabizottság számára bemutat.

A portfólió elkészítésére rendelkezésre álló idő: A teljes képzési ciklus.

A portfólió értékelésének százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladatsorán belül: 20%

A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40 %-osra értékelhető.

Vizsgafeladat időtartama: 30 perc

B) vizsgarész: Festő, mázoló, tapétázó, díszítő munkák

A vizsgarész ismertetése:

I.) A vizsgatípus: Adott technológiával falfelület festése, díszítése

A vizsgázó előre előkészített felületen a bevonatrendszer fedő rétegét felhordja, díszíti és befejezi.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

II.) A vizsgatípus: Mázolás készítése

A vizsgázó előre elkészített felületen a bevonatrendszer utolsó rétegét felhordja (többszínű mázolást készít, vagy lazúroz, – pácol, – lakkoz.)

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 25%

III.) A vizsgatípus: Tapétázás készítése

A vizsgázó előre elkészített felületen tapétázási munkákat végez el.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 25%

A produktum értékelésének százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladatsorán belül: 80%

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 390 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 60 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A) vizsgarész: Portfólió

Szakmaterületenként kiemel egy-egy elvégzett feladatot, amit részletesen ismertet 10 %

Az értékelési szempontok a kiemelt munka bemutatására irányulnak:

 • felületdiagnosztika 10 %
 • falfelület festés, díszítés 15 %
 • mázolás 15 %
 • díszítés 15 %
 • tapétázás 15 %

A portfólióból készített bemutató alapján megállapítható szakmai elhivatottság: 10 %

 • A bemutató szerkesztettsége: 5 %
 • Előadásmód, szakmai kifejezőkészség: 5 %

B) vizsgarész: Festő, mázoló, tapétázó, díszítő munkák

I.) A vizsgatípus: Adott technológiával falfelület festése, díszítése értékelésének sajátos szempontjai:

 • szerszámok kiválasztása 5 %
 • alapfelület vizsgálata, előkészítése 10 %
 • mérés, kijelölés pontossága 15 %
 • tervezés minősége, a színek összhangja 15 %
 • a festékréteg felhordása, kivitelezése 20 %
 • a díszítés kiválasztása, kivitelezése 20 %
 • szakszerű létrahasználat 5 %
 • a munkavédelmi-, biztonságtechnikai-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása 5 %
 • utómunkálatok elvégezése (szerszámok, eszközök tisztítása, munkaterület takarítása, szakszerű anyagtárolás hulladékkezelés) 5 %

II.) A vizsgatípus: Mázolás készítése értékelésének sajátos szempontjai:

 • szerszámok kiválasztása 5 %
 • alapfelület vizsgálata, előkészítése, előkezelése 20 %
 • mérés, kijelölés pontossága 10 %
 • a kezelendő felület javításának elkészítése, csiszolása, portalanítása, javítása 20 %
 • a befejező festékréteg felhordása, kivitelezése (kihagyás, folyás, pacni mentesség, egyenlő rétegvastagság) 30 %
 • szerszámok, eszközök, gépek szakszerű használata, karbantartása 5 %
 • a munkavédelmi-, biztonságtechnikai-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása 5 %
 • utómunkálatok elvégezése (szerszám, eszköz, munkaterület takarítása, szakszerű anyagtárolás hulladékkezelés) 5 %

III.) A vizsgatípus: Tapétázás készítésének értékelésének sajátos szempontjai:

 • szerszámok kiválasztása 5 %
 • alapfelületet vizsgálata, előkészítése, előkezelése 10 %
 • mérés, kijelölés pontossága 10 %
 • a kezelendő felület előkészítése, javítása, csiszolása, portalanítása 20 %
 • ragasztó keverése, előkészítése, próbaragasztás elvégzése 5 %
 • a tapéta méretre vágása 10 %
 • a tapéta ragasztása, lesimítása 20 %
 • gépek, kéziszerszámok szakszerű használata 10 %
 • utómunkálatok elvégzése (szerszám, eszköz tisztítása, munkaterület takarítása, szakszerű anyagtárolás hulladékkezelés) 5 %
 • a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása 5 %

A projektfeladat „B” részének előkészítési munkáit nem a vizsgaidő alatt kell elvégezni, de mindenkinek saját magának kell előkészíteni, és ezt dokumentálni szükséges. Az előkészítés a vizsga előfeltétele, valamint annak dokumentációja a vizsgán a szakmai beszélgetés alkalmával az értékelési szempontoknál pontozásra kerül.

Dokumentáció a vizsgafeladat elkészítésének módjáról és folyamatáról:

A vizsgázó a felületdiagnosztikai vizsgálat függvényében készítsen szakmai véleményt a festendő felületről, és tegyen javaslatot az új bevonatrendszer felépítésére, technológiai folyamatára, a felhasznált eszközökre, szerszámokra, gépekre, és ezt írásban rögzítse. A vizsgafelület előkészítésének lépéseit fényképekkel is illusztrálja. A vizsgázó előzetesen tervezze meg a vizsga részét képező díszítőmunkáját, írja le milyen technológiát, anyagokat, eszközöket használ hozzá, és a szakmai beszélgetésen mindezeket mutassa be egy papíralapú egybefűzött dokumentációban. A feladat elvégzése során a vizsgabizottság azt is értékeli, hogy az elkészült munka mennyire tért el az előzetesen tervezett munkától (pl. díszítés).

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!