A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények:

A vizsgaremeket, és az elektronikus adathordozóra felvitt dokumentumokat, és a dossziéba fűzött műszaki dokumentációt legkésőbb a szakmai vizsga megkezdése előtti 15. munkanapon kell leadni.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Szakmai ismeretek, fűrészipari termék gyártása, faház ismeret, bútor- és épület-asztalosipari szerkezetekonline teszt feladat

A vizsgatevékenység leírása: A teszt feladatok a fa-és bútoripari termékek szakszerű gyártásához szükséges feltételek (anyagok, gépek, szerszámok, technológiák, műszaki rajzok) helyes értelmezését, a szakmai összefüggések ismeretét, és helyén való alkalmazását, az önálló döntésmeghozatalának képességét méri. A teszt feladat 16 kérdésből áll. A teszt feladat kérdéseinek lehetséges típusai: alternatív és többszörös feleletválasztás, igaz-hamis állítás eldöntése, felelet kiegészítés, feleletválaszok párosítása, feleletalkotó feladat kiegészítéssel, rangsoroló feladat, ábra felismerés.

A tesztfeladatok szakmai ismeretei:

 • a hazai fafajok makroszkópikus felismerési jegyei, műszaki tulajdonságai és felhasználási területei (2 tesztkérdés)
 • fa-és bútoripari ágazatban alkalmazott gépek, szerszámok ismerete (2 tesztkérdés)
 • szárítási, gőzölési eljárások, és paraméterek (2 tesztkérdés)
 • ragasztóanyagok fajtái, tulajdonságai, alkalmazási lehetőségei, a ragasztás technológiája (2 tesztkérdés)
 • felületkezelő anyagok fajtái, tulajdonságai, alkalmazási lehetőségei, a felületkezelés
 • technológiája (2 tesztkérdés)
 • bútorszerkezet ismerete (1 tesztkérdés)
 • ajtó- és ablakszerkezet ismerete (1 tesztkérdés)
 • fűrészipari alapanyagok, fűrészáru termelési módok (2 tesztkérdés)
 • faházak szerkezeti elemei, építési rendszerei (2 tesztkérdés)

A teszt feladathoz segédeszköz nem használható!

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

A vizsgatevékenység értékelése a központilag kiadott értékelési útmutató alapján történik.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység két részből áll.

I. vizsgarész: Vizsgaremek, műszak dokumentáció, a termék gyártását nyomon követő fényképek, prezentáció készítése, és védés.

II. vizsgarész: Adott bútoripari vagy épületasztalos-ipari termék egyszerű alkatrészéről műszaki rajz készítése CAD- szoftverrel számítógépen. A gyártáshoz szükséges program megírása és az alkatrész elkészítése a CNC- gépen.

A vizsgatevékenység leírása:

I. vizsgarész:

 • A gyakorlati képző oktatója (konzulense) által előírt, a képző intézmény által jóváhagyott bútoripari-, vagy épületasztalos-ipari termék, vizsgaremek gyártása.
 • A termék számítógépen készített műszaki dokumentációja műszaki rajzokat, szabásjegyzéket
 • (szabástervet), anyagnormát, gyártási folyamatábrát (művelettervet), technológiai leírást, árkalkulációt tartalmaz.
 • A termék gyártási folyamatát nyomon követő, digitális fényképek dátummal ellátottan készülnek.
 • A vizsgaremeket produktum formájában, a műszak dokumentációt, és a termék gyártási folyamatáról készített fényképeket elektronikus adathordozóra kell rögzíteni.
 • A műszak dokumentáció nyomatatott formában, dossziéba fűzve is el kell készíteni.
 • A vizsgaremeket, és az elektronikus adathordozóra felvitt dokumentumokat, és a dossziéba fűzött műszak dokumentációt legkésőbb a szakmai vizsga megkezdése előtti 15. munkanapon kell leadni.
 • A vizsgaremek bemutatásához készített prezentációt digitális adathordozóra rögzítve a projekt
 • védésére hozza magával a vizsgázó.

A vizsgaremek védésének időtartama 20 perc.

II. vizsgarész:

Feladat: A vizsgázó készítse el a vizsgaszervező által megadott, bútoripari vagy épületasztalos-ipari termék műszaki rajza alapján a megadottegyszerű alkatrész műszaki rajzát CAD- szoftverrel számítógépen.

 • Írjon programot az alkatrész CNC- gépen történő legyártásához.
 • Állítsa be a CNC gépet az alkarész legyártásához, töltse be a programot, pozícionálja a munkadarabot, és végezze el a műveletet.

A vizsgarész időtartama 120 perc.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 140 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

I. vizsgarész értékelése:

Vizsgaremek funkciónak való megfelelése 10%

Vizsgaremek formai, szerkezeti kialakítása 20%

Vizsgaremek kivitele, minősége 10%

A műszaki dokumentáció szakmai megfelelősége 40%

A vizsgaremek védése: reflektív módon mutatja be az önmaga által készített termék gyártását 20 %

II. vizsgarész értékelése:

CAD- szoftverrel elkészített egyszerű alkatrész műszaki rajzának ábrázolási megfelelősége 35%

A CNC gépen történő legyártásához szükséges program szakszerű megírása 35 %

Az elkészített program alapján, a CNC gépen az alkatrész legyártásának megfelelősége 30%

Értékelési arány:

I. vizsgarész: Vizsgaremek, műszak dokumentáció, a termék gyártását nyomon követő fényképek, prezentáció készítése, és védés. 60 %

II. vizsgarész: Adott bútoripari vagy épületasztalos-ipari termék egyszerű alkatrészéről műszaki rajz készítése CAD- szoftverrel számítógépen. A gyártáshoz szükséges program megírása és az alkatrész elkészítése a CNC- gépen. 40 %

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!