A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: A képzési idő alatt elkészült portfólió dokumentumokat, a vizsgaremeket és a műszaki dokumentációt legkésőbb a szakmai vizsga megkezdése előtti 15. munkanapon kell leadni.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Asztalos szakmai ismeretek online teszt feladat

A vizsgatevékenység leírása: Az online teszt feladatsor a bútoripari és épületasztalosipari termékek gyártása, gépismeret, anyagismeret, ragasztás és felületkezelés szakmai ismeretekből kerül összeállításra. A teszt feladatok a bútoripari és épületasztalosipari termékek szakszerű gyártásához szükséges feltételek (gépek, szerszámok, anyagok, rajzok, technológiák) helyes értelmezését, a szakmai összefüggések ismeretét, és helyén való alkalmazását, az önálló döntés meghozatalának képességét méri. A teszt feladat 15 kérdésből áll. A teszt feladat kérdéseinek lehetséges típusai: alternatív és többszörös felelet választás, igaz-hamis állítás eldöntése, felelet kiegészítés, feleletválaszok párosítása, feleletalkotó feladat kiegészítéssel, rangsoroló feladat, rajz felismerés. A teszt feladathoz segédeszköz nem használható!

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Értékelési szempontsor:

 • gépek, szerszámok, anyagok, rajzok, technológiák ismerete
 • szakmai összefüggések megértése
 • önálló döntés meghozatala
 • bútoripari és épületasztalosipari termékek szakszerű gyártásához szükséges feltételek helyesértelmezése

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

A vizsgatevékenység értékelése a központilag kiadott értékelési útmutató alapján történik.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió, vizsgaremek, bútor-vagy épületasztalosipari termék készítése

A vizsgatevékenység három részből áll.

I. vizsgarész: Portfólió készítése

II. vizsgarész: Vizsgaremek készítése

III. vizsgarész: Bútor-vagy épületasztalosipari termék készítése

A vizsgatevékenység leírása:

I. vizsgarész: Portfólió készítése

A szakmai tanulmányi időszak keretében, negyedévente, adott szakmai témakörben egy termék elkészítése, dokumentációjával együtt. A képzési idő alatt legalább 6 témakörben kell elkészülnie portfólió dokumentumnak, ami egyenként 5-10 oldalas rajzolt, írott és képi dokumentum. A képzési idő alatt elkészült portfólió dokumentumokat dossziéba fűzve, legkésőbb a szakmai vizsga megkezdése előtti 15. munkanapon kell leadni.

A portfólió dokumentációk kötelező tartalma:

 • műszaki rajz,
 • szabásjegyzék,
 • anyagnorma,
 • műveleti sorrend készítése
 • a gyártás folyamatainak képi dokumentálása.

Portfólió feladatok kötelező 6 témaköre:

 1.  10. évfolyam (kétéves képzés esetén 1. évfolyam) első negyedév:

Hordozható szerszámos láda készítése. Káva szerkezetű, fecskefarkú fogazással összeépített. Kézi szerszámok szakszerű tárolására alkalmas kistermék, olajozott felületkezeléssel.

 • 10. évfolyam (kétéves képzés esetén 1. évfolyam) második negyedév:

Kulcstartó kisszekrény készítése. Káva szerkezetű korpusz, keret szerkezetű ajtó tömörfa betéttel, lakkozott felületkezeléssel.

 • 10. évfolyam (kétéves képzés esetén 1. évfolyam) harmadik negyedév:

Fiókos ülőke készítése. Állványszerkezetű ülőbútor, felületkezelve.

 • 10. évfolyam (kétéves képzés esetén 1. évfolyam) negyedik negyedév:

Egyenes és íves alkatrészekből kialakított keretszerkezet rendszer (tok és szárny) készítése. A termék aljazott vagy árkolt megmunkálásokat, valamint szakállas vésett- és ollós csapozást is tartalmaz.

 • 11. évfolyam (kétéves képzés esetén 2. évfolyam) első negyedév.

Éllécezett furnérozott kisbútor készítése. Keretszerkezetű ajtóval vagy fiókkal, asztal esetén. A termék modern gyártási technológiákat, anyagokat is tartalmaz, magas minőségű felületkezeléssel.

6. 11. évfolyam (kétéves képzés esetén 2. évfolyam) második negyedév:

Háztartási fellépő, vagy létraszék készítése. Káva-, keret- és állványszerkezetek kombinálásával előállított teherbíró szerkezet, felületkezelve.

II. vizsgarész: Vizsgaremek készítése

A vizsgázónak az általa választott és a gyakorlati oktató által jóváhagyott bútor- vagy épületasztalosipari termék elkészítése a műszaki dokumentációjával együtt.

A műszaki dokumentáció tartalma:

 • a vizsgaremekhez tartozó műszaki rajzok,
  • szabásjegyzék,
  • anyagnorma,
  • műszaki leírás,
  • gyártási folyamatábra,
  • általános technológiai leírás,
  • árkalkuláció,
  • a gyártás folyamatát követő digitális fényképek, dátummal ellátva.

A vizsgaremeket produktum formájában, a műszaki dokumentációt digitális adathordozón és nyomtatott formában, dossziéba fűzve kell leadni. A vizsgaremeket és a műszaki dokumentációt legkésőbb a szakmai vizsga megkezdése előtti 15. munkanapon kell leadni.

III. vizsgarész: Bútor-vagy épületasztalosipari termék készítése

A vizsgázó a vizsgaszervező által meghatározott műszaki rajz és műszaki leírás alapján bútor-vagy épületasztalosipari terméket készít kézi- és gépi technológia alkalmazásával.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

A vizsgatevékenység egyes részeinek értékelési szempontjai:

I. vizsgarész: Portfólió készítése

Portfólió dokumentáció teljessége, valamennyi tartalmi elem szerepel benne: 30%

Portfólió összeállításának igényessége: 30%

Portfólió dokumentáció szakmai megfelelősége: 40%

II. vizsgarész: Vizsgaremek készítése

Vizsgaremek funkciónak való megfelelése: 10%

Vizsgaremek formai, szerkezeti kialakítása: 30%

Vizsgaremek kivitelezése, minősége: 30%

Műszaki dokumentáció szakmai megfelelősége: 30%

III. vizsgarész: Bútor-vagy épületasztalosipari termék készítése

Szerkezeti kötések kialakítása: 30 %

Méretpontosság: 25%

Felület kidolgozása, csiszolás minősége: 25%

Termék készültsége, konformitása: 10%

Munka- és balesetvédelmi előírások betartása, szerszámok, és gépek szakszerű használata: 10 %

A gyakorlati vizsga csak akkor értékelhető, ha mindhárom feladat elkészült.

Értékelési arány:

I. vizsgarész: Portfólió készítése 15%

II. vizsgarész: Vizsgaremek készítése 35%

III. vizsgarész: Bútor-vagy épületasztalosipari termék készítése 50%

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!