07224012 számú PROGRAMKÖVETELMÉNY
képesítő vizsgára vonatkozó kivonata

A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

2.1  Megnevezése: Színátalakító (color converter) 

2.2 Ágazat megnevezése: Kreatív ágazat 

2.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0722 

  1. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány. 

Egyéb feltételek: –  

11.2 Írásbeli vizsga 

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Az analóg és digitális nyomtatási               technológiák színkezelési, színkonverziós ismerete  

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A írásbeli vizsgafeladat 40 db tesztfeladatból áll és a következő témakörök tanulási eredményeit méri: Fény- és színtani ismeretek, Színterek és szabványok ismerete, Színkezelési és konvertálási eljárások, Színmérési ismeretek. 

Az egyes témakörök aránya az írásbeli vizsgán:   

  • Fény- és színtani ismeretek                                                                     20 % 
  • Színterek és szabványok ismerete                                                        30 % 
  • Színkezelési és konvertálási eljárások                                       30 % 
  • Színmérési ismeretek                                                                               20 % 

 A vizsgafeladat az alábbi feladattípusokat tartalmazza:

Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása 

  • Szöveg kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés. 
  • Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása. 
  • Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset. 
  • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz vagy hamis. A hamis és az igaz állítást indokolni kell. 

Az egyes feladattípusok aránya a teljes vizsgafeladaton belül: 

Fogalom-meghatározás 20% 
Szöveg-kiegészítés 20% 
Párosítás 20% 
Feleletválasztás 20% 
Igaz-hamis állítások megjelölése 20% 

A vizsga vizsgabizottság legalább két tagjának jelenlétében történik.  

11.2.3. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc 

11.2.4. A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 % 

11.2.5. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során részpontszám adható, de ezt a javítási-értékelési útmutató részletesen meghatározza. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek. 

11.2.6 . A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte. 

Értékelés táblázata:   

0-39% elégtelen (1)   

40-49% elégséges (2)   

50-59% közepes (3)   

60-79% jó (4)   

80-100% jeles (5) 

11.3 Projektfeladat

11.3.1. A vizsgatevékenység megnevezése: Színkonvertálási gyakorlati feladatok elvégzése és bemutatása  

11.3.2. A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A vizsgán egy színinger konvertálási gyakorlati feladatot kell elvégezni, amelynek az alábbi tartalmi és formai követelményei vannak: a CIE L*a*b* adatokkal rendelkező színingerek konvertálása a megadott nyomdai technológiához. A direkt (spotcolor) színinger színes autotípiai színkeveréssel CMYK(OGB) festékszínekké konvertálása, vagy megadott nyomdai állomány színingereinek módosítása előre megfogalmazott igény alapján. 

A feladatról a vizsgázó szóban beszámol, beszámolójában kitér az alkalmazott nyomóformakészítési    és         nyomtatási      technológia     elméleti           ismereteire,     valamint          a kivitelezésének lépéseire.  

A vizsgabizottság a vizsgaproduktummal kapcsolatban szakmai elbeszélgetést folytat a vizsgázóval   

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 195 perc 

A gyakorlati végrehajtás időtartama: 180 perc 

A szóbeli bemutatás időtartama: 15 perc

11.3.4. A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 % 

11.3.5. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A vizsgatevékenységet a vizsgázók számítógépekkel és nyomdaipari előkészítő, valamint színkezelő szoftverekkel felszerelt teremben végzik el vizsgabiztos jelenlétében. A kész vizsgaproduktum szóbeli bemutatása, a feltett kérdésekre a válaszadás a vizsgabizottság jelenlétében történik. 

A vizsgatevékenység értékelése a vizsgaszervező által készített részletes értékelési útmutató alapján történik. A pontozólapot az alábbi értékelési szempontok alapján kell összeállítani. 

A megvalósítás elemeinek szakszerűsége (a feladatleírásnak megfelelően történő kivitelezés, szakszerűség, időbeli ütemezés, minőség),   30%   
A feladatmegoldás teljessége  15% 
A kivitelezés pontossága  10% 
A kivitelezés során alkalmazott szoftverek, gépek, berendezések, eszközök, anyagok kiválasztása, szakszerű használata   30%   
Önállóság, döntéshozatal  5% 
A kommunikáció minősége, a szakmai nyelv használata  10% 

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte . 

      Értékelés táblázata:   

0-39% elégtelen (1)   

40-49% elégséges (2)   

50-59% közepes (3)   

60-79% jó (4)

80-100% jeles (5) 

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!