A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: A vizsgázó a portfólió (projektfeladat) írásbeli részét köteles a vizsgát megelőzően legalább 30 naptári nappal korábban benyújtani.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Egészségügy, edzéselmélet, ügyfélszolgálat

A vizsgatevékenység leírása: A vizsgarész a gyakorlati feladatok elméleti hátterének elsajátítását vizsgálja teszt jellegű feladatokkal. Ezek lehetnek: igaz-hamis állítások, egyszeres és többszörös feleletválasztás, zárt végű szöveg kiegészítés, fogalompárosítás, ábrafelismerése és kiegészítése, illesztési feladatok (besorolás, két-három halmaz közötti kapcsolat).

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás az írásbeli feladathoz rendelt javítási útmutató alapján történik. A központi interaktív vizsga feladatainak felépítése:

 • Igaz-hamis állítások 5%
 • Egyszeres feleltválasztás 20%
 • Többszörös feleltválasztás 15%
 • Zárt végű szövegkiegészítés 10%
 • Fogalompárosítás 20%
 • Ábrafelismerés és kiegészítés 10%
 • Illesztési feladatok 20%
 • A pontozás során minden feladatrész (item) megoldása 1%-ot ér.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Fitnesz-wellness instruktor gyakorlati záróvizsga

A vizsgatevékenység leírása:

A) Portfólió: a tanuló haladásáról, eredményeiről, munkáiból összeállított, a mentoráló gyakorlati oktató vagy szaktanár által hitelesített dokumentum. A portfólió a képzés teljes időtartama alatt készül.

A portfólió tartalma:

 • Választott óratípus terve
 • Wellness hétvége szervezése
 • A tanuló saját edzésnaplója: a tanuló saját fizikai felkészültségének, teljes tanulmányi idő alatti fejlődésének nyomon követése, dokumentálása

B) A portfólió megvédése és fitnesz program lebonyolítása

A vizsgázó a vizsgabizottság előtt 10 percben bemutatja portfóliója tartalmát. Ezután a vizsgabizottság által jóváhagyott gyakorlati tételsorokból (Aqua tréning, Csoportos és speciális óratípusok, Egyéni kondicionálás, Ügyfélszolgálat) húzott fitnesz programot levezeti.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc, amelyből 10 perc a portfólió védése, 20 perc a sportági mozgásforma levezetése vizsgafeladatonként (Aqua

tréning, Csoportos és speciális óratípusok, Egyéni kondicionálás, Ügyfélszolgálat) és 10 perc a szakmai beszélgetés, amely magában foglalja a vizsgázó reflexióját az oktatással kapcsolatban.

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

 • A portfólió értékelése:
 • Választott óratípus terve 5%
 • Wellness hétvége szervezése 10%
 • A tanuló 1 éves saját edzésnaplója 5%

Sportági mozgásforma oktatása vizsgafeladatonként:

 • Aqua tréning 10%
 • Csoportos és speciális óratípusok 20%
 • Egyéni kondicionálás 20%
 • Ügyfélszolgálat 10%
 • Szakmai beszélgetés:
 • Szaknyelv alkalmazása 10%
 • Hibajavítás, értékelés 5%,
 • Vezetési stílus, kommunikáció, balesetvédelmi előírások betartása 5%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!