A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos ismeretek

A vizsgatevékenység leírása: Az interaktív vizsgatevékenység feladatainak és javítási-értékelési útmutatójának elkészítéséről a szakképzésért felelős miniszter a szakmai vizsga nyelvén gondoskodik. A feladat és a vizsgafeladathoz tartozó útmutató alapján a számítógép által véletlenszerűen generált vizsgafeladatsort kell az interaktív vizsgán megoldani.

 • Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik.
 • Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Az interaktív feladatok az alábbi témakörökből és az alábbi arányokban tartalmaznak feladatokat:
 • Műszaki dokumentáció 10%
 • Anyagismeret, anyagvizsgálat 10%
 • Gépészeti kötések 10%
 • Felületvédelem 10%
 • Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem 10%
 • Épületlakatos szerkezetek 20%
 • Szerkezetlakatos munkák 30%

A feladatok típusai a következők lehetnek: beépített válaszos (kitöltő), feleletválasztós (egy helyes válasz, több helyes válasz), véletlenszerű kiegészítő párosító, számjegyes, számításos, számításos feleletválasztós.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgafeladat javítása és értékelése a javítási útmutató alapján történik. A feladatok értékelését a program végzi.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Épületlakatos, szerkezetlakatos szerkezetek gyártása, beépítése, szerelése, karbantartása, javítása

A vizsgatevékenység leírása:

 1. Portfólió:

A tanulmányi idő alatt elkészített, képi és írásos módon dokumentált munkafolyamat (vizsgálat, szerelés, üzembe helyezés). Portfólió elemek szakoktató vagy gyakorlati oktató által hitelesített  dokumentumok.

A portfolió elemeken keresztül mutassa be a tanuló a szakmai fejlődését, előrehaladását.

Portfólió elemei az alábbi tématerületekre térjenek ki:

 • Épületlakatos szerkezetek
 • Szerkezetlakatos munkák
 • Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem t
 • Gépészeti kötések
 • Anyagismeret, anyagvizsgálat
 • Felületvédelem
 • Műszaki dokumentáció

Portfólió értékelésének aránya a vizsgatevékenységen belül: 10 %

A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40%-ra értékelhető.

Portfólió értékelés szempontjai:

 • A tématerületek szakszerűsége: 60 %
 • A portfólió struktúrája (egységes szerkezet, részek aránya, kapcsolatuk stb.): 5 %
 • A dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége a dokumentumok struktúrája (célnak való megfelelés, logikusság, áttekinthetőség, változatosság): 10%
 • A bemutatott dokumentumok minősége szakszerűsége (tartalmi kidolgozottság, alaposság, szakmai hitelesség, pontosság); az illusztrációk minősége (áttekinthetőség, használhatóság): 15%
 • A portfólió nyelvi és formai megjelenése, (a megfogalmazás, nyelvhelyesség, helyesírás, kivitelezés): 10%

B) Gyakorlat helyszínén végzett vizsga:

Adott tervdokumentáció alapján munkadarab készítése, amely tartalmaz

 • anyagszükséglet meghatározást,
 • szerszámok és készülékek meghatározását,
 • darabolást,
 • előrajzolást,
 • mérést, mérés ellenőrzést,
 • fúrási, süllyesztési műveleteket,
 • általános él letörést, sorjázást,
 • menetfúrást, menetmetszést,
 • szegecselést,
 • képlékenyalakítást,
 • hegesztést,
 • felületkezelést,
 • szerelést.

A gyakorlati vizsga során elvégzendő feladatok és azok aránya:

 • Anyag-, szerszám és műveleti sorrend meghatározása. 15 %
 • Az egyes munkadarabok elemeinek kész méretre munkálása és az
 • élelőkészítések elvégzése (termikus vágás, kézi és kisgépes megmunkálás). 35 %
 • A szerkezet elemeinek összeállítása, készre szerelése, befejező műveletek elvégzése. 40 %
 • Az elkészített szerkezet vizsgálatát a vizsgázó végezze el és tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzítse. 10 %

A gyakorlati vizsgára a vizsgázó az egyes alkatrészeket előre ledarabolhatja és előkészítheti hegesztéshez, illetve előkészítve megkaphatja.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 360 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgafeladat értékelése a kiadott értékelési útmutató alapján történik, amely a vizsgázó tanulási eredményét, így többek között manuális munkáját, szakszerűségét, munkavégzési biztonságát, az elkészült dokumentumok minőségét és szakmai tartalmát, illetve az eredmény pontosságát minősíti.

 • Anyag-, szerszám és műveleti sorrend meghatározásának szakszerűsége. 15 %
 • A munkadarabok elemek/munkadarabok készítésének szakszerűsége, a méretre munkálás pontossága. 35 %
 • A szerkezet elemeinek összeállítása, készre szerelése, befejező műveletek szakszerűsége, pontossága, technológiai előírások betartása. 40 %
 • Az elkészített munkadarabok, szerkezetek önellenőrzése, az önellenőrzés eredményének jegyzőkönyvezése. 10 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!