07234002 számú PROGRAMKÖVETELMÉNY
képesítő vizsgára vonatkozó kivonata

2. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés

2.1  Megnevezése: Csecsemő és gyermek ruházat 

2.2 Ágazat megnevezése: Kreatív 

2.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0723 

11. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány. 

Egyéb feltételek: 

11.2 Írásbeli vizsga 

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Csecsemő-vagy gyermekruhák szerkesztése, modellezése, gyártástechnológiája, ruhaipari anyag- és áruismeret, vállalkozási alapismeretek 

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: összesen két vizsgarészből áll: 30 tesztjellegű feladat (felelet választós, kiegészítős, sorba állítás, párosítás) 

Témakörök 

 • Csecsemő-vagy gyermekruhák szerkesztése, modellezése:  
  • Csecsemő-vagy gyermek ruházati termék szerkesztése, modellezése és szabásminta készítése 

Anyag- és áruismeret: 

 • Csecsemő és gyermek ruházathoz használatos anyagok csoportosítása 

Csecsemő-és gyermek ruhák gyártástechnológiája: 

 • Csecsemő-és gyermek ruházati termékek gyártástechnológiája, díszítési lehetőségei Csecsemő-és gyermek ruhák értékesítése: 
 • Árkalkuláció, árajánlat, megrendelés, számlázás szabályai 

A teszten belül a kérdések az alábbi arányban szerepeljenek: Csecsemő- vagy gyermekruhák szerkesztése, modellezése: 40% 

Anyag- és áruismeret: 20% 

Csecsemő- és gyermekruhák gyártástechnológiája: 30% Csecsemő- és gyermekruhák értékesítése: 10% 

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc 

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 % 

11.2.5 A     vizsgatevékenység    értékelésének    szempontjai:    A    javítás    a feladatsorhoz rendelt javítási útmutató alapján javítókulcs segítségével történik, amely a következő szempontok alapján történik:  

 •  
  • szerkesztési adatok ismeretek, 
  • modellezés,  
  • szabásminta készítése,  
  • anyagcsoportok jellemzőinek ismerete, 
  • gyártástechnológiai folyamatok ismerete,  
  • díszítési lehetőségek,  
  • értékesítési ismeretek,  
  • árkalkuláció pontossága,  
  • árajánlat, megrendelés tartalmi előírásai,  
  • számlázás szabályok ismerete. 

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte. 

11.3 Projektfeladat 

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió, vizsgaremek, gyermekruha készítése 

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

I. vizsgarész:

A) feladattípus

Portfólió készítése: A képzési idő alatt, az adott szakmai témakörben négy db termék elkészítése egyedi- vagy sorozatgyártás technológiájával és műszaki dokumentációval. A képzési idő alatt 4 terméket (csecsemő ruházat – egyedileg választható fazon, bébi ruházat – egyedileg választható fazon, lányka blúz vagy ruha, fiú nadrág vagy mellény) kell elkészítenie a portfólióban, ami termékenként a gyártmány- vagy modellrajzzal együtt min. 5, de maximum 8 A/4-es oldal nagyságú írott, rajzolt és képi dokumentum lehet, mely a szakoktató/szaktanár által hitelesített dokumentum. 

Formája: A képzési idő alatt elkészült portfólió dokumentumokat rendezett formában, mappában kell leadni. A leadási határidő: legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 15 nappal, a portfóliót a szakmai vizsgán a vizsgabizottság előtt be kell mutatni. A termékek és portfóliók benyújtásra kerülnek a vizsgázó részéről. 

B) feladattípus  

Vizsgaremek készítése: A vizsgázó szabadon választ csecsemő, – bébi- vagy gyermek ruházati terméket (tipegő, kocsikabát, lánykaruha, nadrág vagy kabát) a vizsgaszervező által rendelkezésre bocsátott, jóváhagyott modellgyűjteményből. A választott modellt elkészíti egyedi méretes gyártástechnológiával és a hozzá tartozó műszaki dokumentációval a képzési időszak végére. A műszaki dokumentáció tartalmazza a csecsemő- vagy gyermek ruházati termék szabásmintáit, felfektetési rajzát, digitalizált vagy számítógéppel szerkesztett és modellezett alkatrészeit, az anyag- és kellékválasztást, a próbák szakszerű leírását, valamint megrendelő lapot, árkalkulációt és számlát. 

Formája: A vizsgaremeket vállfán és a műszaki dokumentációt fűzött formában együtt, a vizsga megkezdése előtt 15 nappal kell leadni, a vizsgaremeket a szakmai vizsgán a vizsgabizottság előtt be kell mutatni. A vizsgaremeket a vizsgán szakmai beszélgetés keretében bemutatja a vizsgázó, és indokolja az alkalmazott technológiai megoldásokat. 

II. Vizsgarész: Lányka kabát készítése: Kiszabott és előkészített alkatrészekből bélelt, gallérral és zsebekkel készülő gyermek ruházati termék (lányka kabát) gyártmányrajz, műszaki leírás vagy mintadarab alapján sorozatgyártás technológiával. 

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc 

 1. Vizsgarész:  
  1. feladattípus: Portfólió elkészítése a teljes képzési idő alatt, a portfólió bemutatása a vizsgán: 10 perc 
  1. feladattípus: Vizsgaremek elkészítése a szakmai vizsgát megelőző képzési időszakban, vizsgaremek bemutatása a vizsgán: 10 perc 
 2. Vizsgarész: Lányka kabát készítése 300 perc 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

I. vizsgarész: 50 % 

II. vizsgarész: 50 % 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:          

I. Vizsgarész: 

A) Feladattípus:  

A portfólió bemutató átfogó képet adjon: 

 • a vizsgázó szakmai felkészültségéről, 
 • a képzés során végzett munkájáról, 
 • a munkafolyamat ütemezéséről, 
 • a kivitelezés esztétikumáról, 
 • szakkifejezések szakszerű használatáról, – dokumentált határidők betartásáról. 

B) Feladattípus:

A vizsgaremek bemutatása és dokumentációja megfeleljen a méretes női ruházati termék készítés technológiai folyamatának, a megrendeléstől a számla kiállításáig: 

 • a megrendelő, az árkalkuláció, a számla alaki és tartalmi követelményei 
 • a szerkesztés-modellezés, a szabásminta-, a felfektetés-, terítékrajz készítés és szabás 
 • műszaki dokumentációnak való megfelelés 
 • rajzi ábrázolások esztétikája 
 • kivitelezés szakszerűsége 
 • próbák, igazítások szempontjai 

A portfólió és a vizsgaremek szakmaisága, kivitelezés módja maximum 70% 

A portfólió és a vizsgaremek bemutatása 30% (időkeret 20 perc) 

II. vizsgarész: 

Lányka kabát készítése: A vizsgafeladatot a vizsgabizottság értékeli az értékelési szempontsor alapján:

a műszaki leírás technológiai sorrendjének betartása 

varrás- és tűzésszélességek paramétereinek betartása 

rész- és készre vasalás minősége 

páros alkatrészek szimmetriája 

tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályok betartása 

önállóság, időgazdálkodás 

a gyakorlat közben használt gépek, berendezések, anyagok szakszerű használata – szakmai kifejezések, munkadarab bemutatása 

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41 %-át elérte. 

Minősítések: 

0-40% elégtelen (1) 

41-49% elégséges (2) 

50-59% közepes (3) 

60-79% jó (4) 

80-100% jeles (5) 

11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok    vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra vonatkozó sajátos feltételek:

 1. vizsganap: Írásbeli vizsga 120 perc 

             2. vizsganap: Projektfeladat: 

 • Portfólió bemutatása és vizsgaremek bemutatása 20 perc; 
 • Lányka kabát készítése 300 perc 

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!