07153010 számú PROGRAMKÖVETELMÉNY
képesítő vizsgára vonatkozó kivonata

 1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés
  Megnevezése: CNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő
  1. Ágazat megnevezése: Gépészet
  1. Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0715 Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés
 • Megnevezése: CNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő
  • Szintjének besorolása
   • Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 3. szint
   • A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 3. szint
   • A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3. szint
 1. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek: –

10.2 Írásbeli vizsga —

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: –

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: –

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:     perc

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:        %

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább ..…%-át elérte.

10.3 Projektfeladat

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: lemezhajlítási és vágási feladat elvégzése

CNC vezérlésű géppel

 1. vizsgarész: Lemezhajlítási feladat elvégzése CNC vezérlésű élhajlító géppel
 2. vizsgarész: Vágási feladat elvégzése CNC vezérlésű lézervágó géppel

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

 1. vizsgarész: Élhajlítás

Műszaki rajz alapján előgyártmányt választ. Az alap munkadaraboknál a 2-3 lépésből álló programot megírja, majd a megírt programot behívja a CNC vezérlésű élhajlító gépbe. Szerszámokat, ütközőket rögzít a gépbe, majd legyártja az alkatrészt. Méreteket ellenőriz. Munkája során mindvégig betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

2. vizsgarész: Lézervágás

A vizsgázó legyen képes üzembe helyezni a lézervágót, betölteni a programtervet és elvégezni a gép felszerszámozását. A dokumentáció alapján válassza ki az anyagot, helyezze fel a gépre. Az anyag minősége és vastagsága alapján végezze el a fúvókák cseréjét és beállítását. Próbavágás után értékelje a vágás minőségét és pontosságát. Ismerje fel az esetleges hibákat. Jelezze a táblatervet készítő technikusnak a változtatási igényét. Korrigálja a gáznyomást és a fúvókák beállítását.

Legyen képes az alapanyag pontos, szakszerű felhelyezésére és betájolására. A kivágás után legyen képes eltávolítani és jelölni a kész alkatrészeket. Legyen képes eltávolítani a vágási hulladékot és dokumentálni a hulladék kezelését. Munkája során mindvégig betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

Feladat: program betöltése, gép beállítása, munkadarab felhelyezése és kivágása, alkatrész és hulladék levétele, alkatrész jelölése, dokumentáció elvégzése.

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 270   perc

 1. vizsgarész: Élhajlítás: 180 perc
 2. vizsgarész: Lézervágás: 90 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:          100      %

10.3.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

 • szakmai, biztonsági, higiéniai szabályok betartása (tűz-, munka-, balesetvédelem)
  • feladatutasítás, technológiai leírások, szakrajzok stb. megértése
   • gyakorlat/kivitelezés/megvalósítás lépéseinek sorrendje
    • gyakorlat/megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése (szakmai protokoll, szakszerűség, időbeli ütemezés, minőség);
    • gyakorlat/kivitelezés/megvalósítás során alkalmazott gépek, berendezések, eszközök, anyagok használata
    • szükséges dokumentáció vezetése
    • előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás  önállóság, hatékonyság, csapatmunka, kreativitás, igényesség stb.

Az értékelés százalékos formában történik.

ProjektfeladatÉrtékelés
1. vizsgarész (Élhajlítás)70 %
2. vizsgarész (Lézervágás)30 %

10.3.5 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok: 

A projektfeladat elvégzése során használhatóak:

 • Saját számológép
  • Szabványok
  • Műszaki leírások

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!