07233001 számú PROGRAMKÖVETELMÉNY
képesítő vizsgára vonatkozó kivonata

A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

2.1       Megnevezése: Cipőfelsőrész-készítő 

2.2       Ágazat megnevezése: Kreatív 

2.3  Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján:0723 

  1. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított

tanúsítvány. 

Egyéb feltételek: –  11.2 Írásbeli vizsga 

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Anyag és áruismeret, szabászati ismeret, cipőfelsőrész készítés gyártástechnológiája. 

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

− a vizsgázó anyag és áruismeret tudásáról (bőranyagok, műbőr-és szintetikus anyagok, textilanyagok, kellék és segédanyagok), 

− szabászati ismeretiről (alkatrészek fajtái, elhelyezése, minőségi követelményei, szabástervek készítése, anyagnorma számítás, szabászat folyamata),  − cipőfelsőrész gyártátechnológia témaköreiből számol be. 

A teszten belül a kérdések az alábbi arányban szerepeljenek: 

− anyag és áruismeret 20% 

− szabászati ismeret 30 % 

− cipőfelsőrész gyártástechnológia 50%. 

A teszt feladat a szakmai összefüggések ismeretét, és helyén való alkalmazását, az önálló döntés meghozatalának képességét méri. 

A vizsgafeladat minimum 20 kérdésből áll, melynek típusai: 

alternatív és többszörös felelet választás, igaz-hamis állítás eldöntése, felelet kiegészítés, feleletválaszok párosítása, feleletalkotó feladat kiegészítéssel, rangsoroló feladat, ábra felismerés. 

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 15 % 

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység értékelése a központilag kiadott értékelési útmutató alapján történik. 

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte. 

Értékelési szempontok: 

− bőranyagok, műbőr-és szintetikus anyagok, textilanyagok, kellék és segéd-anyagok, felhasználási lehetőségeik, megmunkálási jellemzőinek bemutatása, 

− alkatrészek fajtái, elhelyezése, minőségi követelmények jellemzése,  

− szabástervek készítése, anyagnorma számítás, szabászat folyamatának ismertetése, − gyártátechnológia eljárások bemutatása. 

11.3 Projektfeladat 

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: vizsgaremek, egy pár cipőfelsőrész készítése 

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

1. Vizsgarész: Vizsgaremek 

A vizsgázó szabadon választ cipőfelsőrész terméket (női, férfi vagy gyermek) a vizsgaszervező által rendelkezésre bocsátott, jóváhagyott modellgyűjteményből. A választott modellt elkészíti egyedi gyártástechnológiával és a hozzá tartozó műszaki dokumentációval a képzés időtartalma alatt.  A műszaki dokumentáció tartalma: 

−  modell, szabadkézi rajza 

−  a cipőfelsőrész műszaki leírása 

−  a cipőfelsőrész, szerkesztéssel készült összeállítási rajza és alkatrészek mintái 

−  az alkatrész minták közül egy pár főalkatrész anyagszükséglete (paralelogramma rajz, szakmai számítások) 

−  a cipőfelsőrész összeállítása elkészítéséhez szükséges technológiai utasítás,  gépek berendezések megjelölésével 

formai előírása: 

− a vizsgaremek dokumentációja számítógépen szövegszerkesztővel készüljön 

− terjedelem minimum 3, maximum 10 oldal A/4-es méretben 

−  betűméret 12 pont 

−  sortávolság 1,5  

−  alsó, felső margó 2,5 

−  jobb, bal margó 2,5 

−  szerkesztések, rajzok, a műszaki rajz előírásai alapján készüljenek 

A cipőfelsőrészt összekötve (1 pár) és a műszaki dokumentációt fűzött formában együtt, a vizsga megkezdése előtt 15 nappal kell leadni. A vizsgaremeket a szakmai vizsgán a vizsgabizottság előtt be kell mutatni. 

2. Vizsgarész: Egy pár cipőfelsőrész készítése.  

A vizsgaszervező által rendelkezésre bocsátott, kiszabott alkatrészekből egy pár cipőfelsőrészt kell elkészíteni I. vagy II. alaptechnológiával gyártmányrajz, műszaki leírás, alapján. A cipőfelsőrész elsősorban természetes alapanyagból készüljön és cipőipari alapgépekkel elkészíthető legyen. 

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:   

  1. Vizsgarész:  

Vizsgaremek elkészítése a szakmai vizsgát megelőző képzési időben, a vizsgaremek bemutatása a vizsgán: 10 perc. 

  • Vizsgarész: 

Egy pár cipőfelsőrész készítése 240 perc 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 85 % 

  1. Vizsgarész: 20 % 
  2. Vizsgarész: 80 % 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

  1. Vizsgarész:  

A vizsgaremek bemutatása és dokumentációja megfeleljen az egyedi cipőfelsőrész termék készítés technológiai folyamatának. 

− modellrajz, összeállítási rajz, alkatrészek anyagkalkulációja 40% 

− műszaki dokumentációnak való megfelelés 10%  − rajzi, szerkesztési ábrázolások esztétikája 10% − vizsgaremek kivitelezésének szakszerűsége 40% 

  • Vizsgarész:  

Az elkészített cipőfelsőrészt a produktum specifikációinak megfelelően kell értékelni az alábbi szempontok figyelembevételével:  

− készített vizsgadarab esztétikai megjelenése  

− készített vizsgadarab méret és arány-jellemzői  

−  műszaki dokumentációnak való megfeleltetés, a technológiai sorrend és paramétereinek betartása  

−  páros alkatrészek szimmetriája  

−  a szakmai, tűz- munkavédelmi és higiéniai szabályok betartása 

−  kivitelezés / megvalósítás lépéseinek sorrendje 

−  kivitelezés / megvalósítás során használt eszközök, gépek, berendezések, anyagok használata önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség, időgazdálkodás  

−  szakmai kifejezések használata, munkadarab bemutatása, kommunikáció        11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte. 

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!