07225007 számú PROGRAMKÖVETELMÉNY
képesítő vizsgára vonatkozó kivonata

 1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  
 1. Megnevezése: Bútorműves, műbútorasztalos 
  1. Ágazat megnevezése: Fa-és bútoripar ágazat 
  1. Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0722  
 1. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  

 • A képzési idő alatt elkészült portfólió dokumentumokat, legkésőbb a képesítő vizsga megkezdése előtti 15. munkanapon kell leadni. 
  • A javított, felújított műbútort, vagy műbútor alkatrészt, és a tervdokumentációját legkésőbb a képesítő vizsga megkezdése előtti 15. munkanapon kell leadni. 

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány. 

Egyéb feltételek: –  

11.2 Írásbeli vizsga 

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Műbútoripari termék és technológia ismeret  

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A teszt feladat 12 kérdésből áll. A teszt feladat kérdéseinek lehetséges típusai: alternatív és többszörös feleletválasztás, igaz-hamis állítás eldöntése, felelet kiegészítés, feleletválaszok párosítása, feleletalkotó feladat kiegészítéssel, rangsoroló feladat, ábra-, rajz felismerés. 

A tesztfeladatok szakmai ismeretei: 

 • bútorfejlődés történeti korszakai, stílusjegyek, anyaghasználat, szakmatechnológiai fejlődés ismerete (2 tesztkérdés) 
  • műbútor díszítés fajták, megjelenési formáik ismerete (2 tesztkérdés) 
  • műbútor alapanyag fajták, jellemzők, tulajdonságok, kiválasztási szempontok ismerete (2 tesztkérdés) 
  • felületelőkészítési anyag fajták, jellemzők, tulajdonságok, kiválasztási szempontok, felületelőkészítési technológiák ismerete (1 tesztkérdés) 
  • felületkezelő anyag fajták, jellemzők, tulajdonságok, kiválasztási szempontok, felületkezelési technológiák ismerete (2 tesztkérdés) 
  • műbútor készítéshez alkalmazott gépek, szerszámok, kézi kisgépek, gépek használata (2 tesztkérdés) 
  • műbútor tervrajz ismerete (1 teszt feladat) 

A teszt feladathoz segédeszköz nem használható! 

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 % 

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A vizsgatevékenység értékelése a központilag kiadott értékelési útmutató alapján történik. 

Értékelési szempontok: 

 • bútorfejlődés történeti korszakai, stílusjegyek, anyaghasználat, szakmatechnológiai fejlődési ismeretek  
  • műbútor díszítés fajták, megjelenési formáik ismerete 
  • műbútor alapanyag fajták, jellemzők, tulajdonságok, kiválasztási szempontok ismerete  
  • felületelőkészítési anyag fajták, jellemzők, tulajdonságok, kiválasztási szempontok, felületelőkészítési technológiák ismerete 
  • felületkezelő anyag fajták, jellemzők, tulajdonságok, kiválasztási szempontok, felületkezelési technológiák ismerete  
  • műbútor készítéshez alkalmazott gépek, szerszámok, kézi kisgépek, gépek használatának ismerete 
  • műbútor tervrajz ismerete 

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte. 

11.3 Projektfeladat 

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése:  

A vizsgatevékenység két részből áll. 

 1. vizsgarész: Portfólió készítése 
 2. vizsgarész: Műbútor javítás, felújítás készítése és védése  

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:   

I. vizsgarész: Portfólió készítése 

A képzési időszak keretében, adott témakörben a 19-20. századi bútor, korhű utánzatának elkészítése, dokumentációjával együtt. A képzési idő alatt legalább 3 terméktípusra kell elkészülnie portfólió dokumentumnak, ami egyenként 5-10 oldalas szabadkézzel és számítógéppel készült rajzok, számítógépen írott és képpel ellátott dokumentum. A képzési idő alatt elkészült portfólió dokumentumokat dossziéba fűzve, legkésőbb a képesítő vizsga megkezdése előtti 15. munkanapon kell leadni. 

A portfólió dokumentációk kötelező tartalma:  – bútortörténeti háttér bemutatása 

 • szabadkézi és számítógépes gyártás tervrajza 
 • díszítési tervrajz 
 • anyag- és segédanyag-lista 
 • technológiai leírás 
 • a gyártás folyamatának képi dokumentálása. 

Portfólió feladatok kötelező 3 terméktípusa:  

 1. lingel típusú könyvszekrény, vagy fiókos pillérkomód, vagy óraszekrény 
 2. játékasztal (sakkasztal, kártyaasztal), vagy fiókos íróasztal  
 3. karosszék, vagy támlásszék 

II. vizsgarész: Műbútor javítás, felújítás készítése és védése 

A vizsgázó által szabadon választott műbútor javításának, felújításának készítése a tervdokumentációjával együtt. A javítás, felújítás folyamatának bemutatásához, a védéshez prezentáció készítése. 

A javítás, felújítás tervdokumentáció tartalma: 

 • bútortörténeti háttér bemutatása 
 • a javítandó bútor felmérése, leírása, „kezdeti állapotának” bemutatása képekkel illusztrált szövegben  
 • szerkezetbontás, szétszerelés, összeszerelés műveletei  
 • javítás, felújítás műveletei, technológiája 
 • a felületkezelés technológiája 
 • munka- és környezetvédelem 
 • a javítás, felújítás folyamatának képi dokumentálása  

A javított, felújított műbútort és a tervdokumentációt digitális adathordozón és nyomtatott formában, dossziéba fűzve, legkésőbb a képesítő vizsga megkezdése előtti 15. munkanapon kell leadni. 

A javítás, felújítás folyamat bemutatásához készített prezentációt digitális adathordozóra rögzítve a projekt védésére hozza magával a vizsgázó. 

 1. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 25 perc 
  1. A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80 % 
  1. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A vizsgatevékenység egyes részeinek értékelési szempontjai:  I. vizsgarész: Portfólió készítése: 

Portfólió dokumentáció teljessége, valamennyi tartalmi elem szerepel benne: 30% 

Portfólió összeállításának igényessége: 30% 

Portfólió dokumentáció szakmai megfelelősége: 40% 

II. vizsgarész: Műbútor javítás, felújítás készítése és védése: 

A produktum bútortörténeti leírásának megfelelősége 10% 

A produktum kivitele, minősége 40% 

A javítás, felújítás tervdokumentáció teljessége, valamennyi tartalmi elem szerepel benne 10% 

A javítás, felújítás tervdokumentáció szakmai megfelelősége 20% 

A vizsgaremek védése: reflektív módon mutatja be az önmaga által készített javítási, felújítási munkát 20 % 

A gyakorlati vizsga csak akkor értékelhető, ha mind a kettő vizsgatevékenység feladat elkészült. 

Értékelési arány: 

 1. vizsgarész: Portfólió készítése 50 % 
  1. vizsgarész: Műbútor javítás, felújítás készítése és védése 50 % 

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte. 

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!