04164013 számú PROGRAMKÖVETELMÉNY
képesítő vizsgára vonatkozó kivonata

2. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

2.1  Megnevezése: Bútor- és szőnyegbecsüs 

2.2  Ágazat megnevezése: Kereskedelem 

2.3  Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0416 Nagy- és kiskereskedelem 

 1. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.  

Egyéb feltételek: – 

11.2 Írásbeli vizsga 

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Bútorok- és szőnyegek meghatározásához és kereskedelméhez szükséges ismeretek 

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli feladat minimum 50, maximum 60 feladatból áll, és az alábbi témakörök tanulási eredményeit méri: 

Művészettörténeti korok és főbb stílusjegyeik 

A bútortörténeti stílusok, a különböző korokra jellemző bútorfajták  

A bútorkészítéshez felhasznált fafajták  

A különböző korok bútorkészítési technikái, a bútor felületdíszítési típusai, szakkifejezések 

A bútorok készítésével foglalkozó műhelyek, mesterek, jellemző stílusjegyek 

A bútorok kiegészítése, átalakítása, restaurálása 

Az ergonómia szerepe a lakáskultúra változásában   

A különböző országokra és korokra jellemző szőnyegfajták (Anatólia, Kaukázus, Irán, Türkmén, Kína, Pakisztán, Afgán, India, Európa)  

A szőnyegkészítés anyagai, színezési módok (természetes és mesterségek színezékek és felismerésük) 

A szőnyegkészítés eszközei, technikái  

Szőnyegekkel, kárpitokkal kapcsolatos szakkifejezések 

A szőnyegek készítésével foglalkozó műhelyek, mesterek, jellemző stílusjegyek 

A szőnyegek vizsgálatának szempontjai  

A szőnyegek értékét befolyásoló tényezők, a szőnyeghibák 

Másolás, utánérzés hamisítás 

A különféle bútorok és szőnyegek becsértékének meghatározása 

Kommunikáció a felvevőhelyen 

Biztonsági, vagyonvédelmi előírások 

Műtárgyvédelem, védett műtárgyak  

Vállalkozási formák 

Fogyasztóvédelem a kereskedelemben 

A műtárgyak kereskedelmének sajátosságai 

A zálog fogalma, a zálog típusai, zálogtevékenység 

Bizományosi konstrukció, vételi-eladási bizomány, aukciós tevékenység 

A fogyasztói ár, készpénzes felvásárlási ár, a bizományi átvételi ár, az aukciós kikiáltási ár, és a zálogkölcsön összegének kialakítása 

Baleset-, munka-, tűz-, áru- és vagyonvédelem a kereskedelmi/zálog egységekben 

Az alábbi feladattípusok közül legalább 4 jelenjen meg a feladatlapon: 

 • Esettanulmány értelmezése: a megadott szempontok szerint, a feladatlap által meghatározott gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolni a kérdésekre. 
  • Számítási feladat: a megadott adatok alapján egyszerű számításokat kell elvégezni. 
   • Feleletválasztás: legalább három megadott válasz közül kell megjelölni a helyes választ. 
   • Párosítás: képeket és meghatározásokat kell párosítani. 
   • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz vagy hamis.  
   • Sorrendbe rendezés: pl: stílusok 

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 % 

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az értékelés a javítási-értékelési útmutató alapján történik. Az egyes kérdésekre, feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. A javítás során részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás is lehetséges, akkor a javítási-értékelési útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek. 

Az értékelés százalékos formában történik. 

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte. 

11.3 Projektfeladat 

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Bútorok és szőnyegek meghatározása, értékbecslése, felvásárlása/átvétele 

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A projektfeladat két gyakorlati feladatból és egy választott vizsgatárgy meghatározásának szóbeli bemutatásából áll az alábbiak szerint: 

 1. vizsgarész: minimum 15 db, maximum 20 db tárgy (bútor, szőnyeg) meghatározása, értékbecslése. 
  1. vizsgarész: 2 db meghatározott vizsgatárgy (bútor, szőnyeg) felvásárlása/átvétele a vizsgázó által húzott feladatban meghatározott konstrukcióban, a megfelelő bizonylat felhasználásával. 
   1. vizsgarész: 1 db vizsgabizottság által választott vizsgatárgy (bútor, szőnyeg) meghatározásának és értékbecslésének szóbeli bemutatása, a tárggyal kapcsolatos szakmai beszélgetés lefolytatása a vizsgáztatóval. 

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc, amiből az első vizsgarész 150 perc, a második 15 perc, a harmadik vizsgarész pedig szintén 15 perc. 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 % 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 1. A bútorok és szőnyegek vizsgálatakor a vizsgázók egy feladatlapot töltenek ki, amiben a következő szempontok szerint kell meghatározni a tárgyat: tárgy megnevezése; anyaga, készítés technikái; díszítési technikái, stílusa, kora; állapota, hibái, hiányosságai; becsértéke.  
 2. A feladatlap értékelése a javítási-értékelési útmutató alapján történik.  Az egyes szempontok leírására vonatkozó pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.  
 3. Az értékelés százalékos formában történik.  
Projektfeladat Értékelés 
1. vizsgarész 70% 
2. vizsgarész 10% 
3. vizsgarész 20% 

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte. 

 1. A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok: 
  1. Az írásbeli vizsga megszervezhető számítógépes online környezetben. A vizsgán számológép használható.  
  1. A projektfeladat megoldásához a vizsgázó saját jegyzetei, táblázatai, katalógusai, vizsgáló és mérőeszközei, valamint számológépe, telefonja használható.  

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!