07153011 számú PROGRAMKÖVETELMÉNY
képesítő vizsgára vonatkozó kivonata

 1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés
 1. Megnevezése: Bevontelektródás kézi ívhegesztő
  1. Ágazat megnevezése: Gépészet
  1. Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0715 Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés
 • Megnevezése: Bevontelektródás kézi ívhegesztő
  • Szintjének besorolása
   • Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 3
   • A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 3
   • A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3
 1. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:
 1. A képesítővizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány Egyéb feltételek: 
  1. Írásbeli vizsga
   1. A vizsgatevékenység megnevezése: Bevont elektródával történő fogyóelektródás ívhegesztési (kézi ívhegesztési) feladatok
   1. A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása:

1. Szakmai teszt: legalább 20 db feleletválasztásos tesztkérdés 

 1. a bevont elektródával történő fogyóelektródás ívhegesztés (kézi ívhegesztés) alap-, segéd- és hozaganyagai, azok jelölési rendszere (4 kérdés),
  1. a bevont elektródával történő fogyóelektródás ívhegesztés (kézi ívhegesztés) előkészítése, a hegesztés rajzi jelölése (4 kérdés),
  1. a bevont elektródával történő fogyóelektródás ívhegesztés (kézi ívhegesztés) berendezései (4 kérdés),
  1. a bevont elektródával történő fogyóelektródás ívhegesztés (kézi ívhegesztés) technológiája (4 kérdés) és
  1. a hegesztés biztonsága, HBSZ (4 kérdés) témakörben, legalább négy válaszlehetőséggel.
 1. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
  1. A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítővizsgán belül: 20%
  1. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

90 – 100 %         jeles (5)

80 –   89 %         jó (4)

70 –   79 %         közepes (3)

60 –   69 %         elégséges (2)

  0 –   59 %         elégtelen (1)

A feladatlapon javítás nem fogadható el.

 1. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.
  1. Projektfeladat
   1. A vizsgatevékenység megnevezése: Hegesztett kötések készítése bevont elektródával történő fogyóelektródás ívhegesztéssel (kézi ívhegesztéssel)
   1. A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása:
    1. Alapanyag: kis széntartalmú, ötvözetlen szénacél
    1. Hozaganyag: mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros hegesztéseknél
    1. A meghegesztendő varrat minimális hossza tompavarratnál: lemez 300 mm, sarokvarratnál 150 mm
    1. Sarokvarrat (lemez-lemez): T kötés PF-pozícióban
     1. s = 8–12 mm
    1. Tompavarrat, lemez-lemez PF-pozícióban 
     1. s = 3–6 mm
    1. Tompavarrat, cső-cső PF-pozícióban 
     1. s = 3–6 mm 
     1. D = 50–100 mm
   1. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
   1. A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítővizsgán belül: 80%
   1. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Tompavarratnál:

 • ráolvadt fröcskölés, varraton kívüli gyújtásnyom nem megengedett
  • repedés nem megengedett
  • a pikkelyezettség egyenletes legyen
  • domborulathiány nem megengedett
  • varratdudor magassága h  1 mm + 0,15 × b (a korona szélességi mérete mm-ben)
  • a végkráter egyenletesen feltöltött legyen
  • szélkiolvadás éles bemetszés nélkül megengedett, mélysége h  0,2 × s (vizsgadarab falvastagsága), de max. 1,0 mm
  • éleltolódás h  0,1 × s
  • átolvadt gyök, gyökátfolyás h  1 mm + 0,6 × b (a korona szélességi mérete mmben)
  • helyi túlzott gyökátfolyás gyökvarrat-szélességnyi hosszon 100 mm-ként egy helyen megengedett
  • homorú varratgyök max. 0,5 mm mélységig megengedett, lágy átmenettel
  • átolvadási hiány a meghegesztett varrathosszon nem megengedett

Sarokvarratnál:

 • sarokvarrat „a” mérete ha s  mm   a   0,5 s

                                                 z (szárhossz)  0,7 × s

 • túlzott varratdudor h  1 mm + 0,15 × b, de max. 4 mm
  • előírttól eltérő vastagságú sarokvarrat h  1 mm + 0,15 × a, de max. 4 mm
  • szimmetriától való eltérés h  1,5 mm + 0,15 × a
  • illesztési hiba h  0,5 mm + 0,1 × a, max. 2 mm
  • szélkiolvadás mélység: h  1,0 mm

Az értékelést az MSZ EN ISO 5817:2014 D szinteknek megfelelően kell elvégezni valamennyi alkatrész esetén.

90 – 100 %         jeles (5)

80 –   89 %         jó (4)

70 –   79 %         közepes (3)

60 –   69 %         elégséges (2)

  0 –   59 %         elégtelen (1)

 1. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.
  1. A képesítővizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok:

A vizsga szervezője hegesztéstechnológiai utasítást (WPS) biztosít a projektfeladat elvégzéséhez, amely elősegíti a feladat pontosabb végrehajtását. Az értékelést az értékelőlap segíti.

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!