04163001 számú PROGRAMKÖVETELMÉNY
képesítő vizsgára vonatkozó kivonata

A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

2.1  Megnevezése: Barkács áruházi eladó  

2.2  Ágazat megnevezése: Kereskedelem 

2.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0416 Nagy – és kiskereskedelem 

 1. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.  

Egyéb feltételek: 

11.2 Írásbeli vizsga 

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Termék és áruforgalmi ismeretek  

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A feladatsor szöveges feladatokból áll és a következő témakörök tanulási eredményeit méri: áruforgalmi ismeretek, online kereskedelem 

Áruátvétel előtti feladatok, mennyiségi és minőségi áruátvétel.  Áru előkészítési feladatok, árkijelzés.  Termékkihelyezés, szabályok, trendek, árumozgató eszközök használata. Fogyasztóvédelem.   Csomagolástechnika. Pénztárgépkezelés, ellenérték elszámolás, pénzkezelés bizonylatai.  Leltározási alapismeretek. Áru- és vagyon védelem. Baleset-, munka-

, tűzvédelmi ismeretek. Környezetvédelem. Ügyféllevelezés. Megrendelt áru összeállítása, előkészítése kiszállításra. 

Bizonylatok tartalmi adatai: megrendelő levél, szállítólevél 

A vizsgafeladat a következő feladattípusokat tartalmazza, melyek közül legalább 4 fajta jelenjen meg a feladatlapon:  

 • Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos megfogalmazása, értelmezése  
 • Szöveg kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.  
 • Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / képeket kell párosítani, pl. 

fogalom és meghatározása.  

 • Sorrendbe rendezés: folyamatok, sorrend optimalizálás 
 • Feleletválasztás: minimum három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset. 
 • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis. A hamis állítást javítani, indokolni kell 

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 % 

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az értékelés a javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során részpontszám adható, de ezt a javításiértékelési útmutató részletesen meghatározza. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek. 

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte. 

11.3 Projektfeladat 

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kereskedelmi helyzetgyakorlat 

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgaszervező által összeállított gyakorlati tételsor a következő témakörök tanulási eredményeit méri:  

Kereskedelmi egységben történő helyzet gyakorlat, áruforgalom, termék ismeret, viselkedés kultúra, kommunikáció, információkezelés. 

A barkácsolás témaköreiből 5 témában különböző barkács termékekre vonatkozóan kidolgozott tételből húz a vizsgázó.   

 • Áruátvétel – a raktár felkészítése az áru fogadására, mennyiségi és minőségi átvétel, használja a szükséges berendezéseket, gépeket.  
 • Raktározás/Előkészítés- kicsomagolja az árut a szállítói csomagolásból, elhelyezi a terméket a raktárhelyiségben, használja az árumozgató eszközöket, betartja a munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályokat, árucsoportok ismeretében előkészíti az árut az értékesítésre, címkéz, árkijelzést végez, feltölti az eladóteret a szabályok, új trendek szerint, eladás ösztönzés ismeretében. 
 • Értékesítési szituáció – fogadja a vevőt, megismeri igényeit, specifikus termékismeret alapján bemutatja az árut, kitér a termék jellemzőire, alkalmazza a személyes meggyőzés elvét a vevői magatartásformák ismeretében, segíti a vásárlási döntés meghozatalában, használati útmutatást ad, tájékoztatja a vevőt a kapcsolódó szolgáltatásokról. 
 • Pénztárgép kezelés – kezeli a pénztárgépet, tételeket rögzít, bizonylatot ad, kezeli a fizető eszközöket 
 • Vevői panasz kezelése – a fogyasztói érdekvédelem alapvető előírásai ismeretében, a vevőreklamáció intézésének szabályai szerint, empatikusan meghallgatja a vevő panaszát, felhasználja az információkat, megfelelő kommunikációval tájékoztat a megoldási lehetőségekről, a szempontok figyelembevételével a legkedvezőbb megoldásra törekszik  

Feladatleírás alapján elvégzi a tevékenységet, szakmai beszélgetést folytat a vizsgabizottsággal 

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40% 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Helyzetgyakorlat értékelésének szempontjai: 

 • Tanulási eredmények bemutatásának sikeressége 
 • Feladat értelmezése  
 • Kommunikáció, vevő igényének ismeretében  
 • Megvalósítás, önállóság, igényesség, problémák kezelése 
 • Barkács eszköz bemutatása, rendeltetésszerű használata 
 • Környezetvédelemi előírások   
 • Munka-, tűz-, balesetvédelmi előírások ismerete 
 • Helyzetgyakorlat  

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte. 

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!