07144001 számú PROGRAMKÖVETELMÉNY
képesítő vizsgára vonatkozó kivonata

A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

2.1  Megnevezése: Automatikai berendezés karbantartó 

2.2 Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika 

2.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0714 

  1. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.  

Egyéb feltételek:  

11.2 Írásbeli vizsga 

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Automatikai berendezés karbantartói ismeretek 

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:   1. vizsgarész: Feladatbankból összeállított 25 db feleletválasztós, kiegészítős tesztkérdés a következő témakörökből: villamos kapcsolókészülékek, túláramvédelmi elemek, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek, karbantartási ismeretek, pneumatikus elektropneumatikus, hidraulikus rendszerek karbantartása, ipari hálózatok felépítése, szenzortechnikai elemek szerelése és beállítása, villamos és mechanikai mérések, mérésadatgyűjtési rendszerek, munka-és környezetvédelem, dokumentációs ismeretek, hibavédelmi (érintésvédelmi) ismeretek, programozási ismeretek, IPAR 4.0 rendszerek, termelőberendezéseken végzett hibakeresés,  

2. vizsgarész: szakmai számítások: méréstechnika, érintésvédelem, villamos fogyasztók paraméreinek meghatározása, karbantartási ismeretek, vezetékméretezés, készülékkiválasztás, villamos motorok paramétereinek meghatározása 

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120         perc 

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:   30  % 

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Online vagy írásbeli vizsgafeladat automatikus, vagy megoldó kulcs szerinti kiértékelése.  

             1 vizsgarész:  

 dokumentációs ismeretek (karbantartás, ellenőrzés)    10 %
mérési-adatgyűjtési ismeretek, méréstechnika 10 %
karbantartási ismeretek        10 %
ipari hálózati ismeretek        10 %
Ipar 4.0 rendszerek ismerete        10 %
vezérlés-és szabályozástechnika       10 %
munkavédelmi ismeretek        15%  

            2. vizsgarész:  

szakmai számítás: méréstechnika, érintésvédelem, villamos fogyasztók paramétereinek  meghatározása, karbantartási ismeretek, vezetékméretezés, készülék  kiválasztás, villamos  motorok paramétereinek meghatározása  25%                                  

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte. 

11.3 Projektfeladat 

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Automatizált berendezés szerelési gyakorlat 

 11.3.2  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  1. vizsgarész: Portfólió: a tanulmányok alatt elkészített projektmunka (pl. gyakorlat során, termelő berendezésben fellépő hiba megkeresése, elhárítása, kötelező karbantartások elvégzése), és a hozzá kapcsolódó dokumentáció (technológiák, munkafolyamatok) bemutatása, melynek tartalmát a tanuló maximum 15 percben ismerteti a vizsgabizottsággal. A dokumentációt elektronikus formában a jelölt a vizsga előtt minimum 15 nappal leadja a vizsgaszervezőnél, aki ezt eljuttatja a vizsgabizottságnak. A portfólió terjedelme: minimum 15 – maximum 20 oldal (karakterszám megadásával). 

2. vizsgarész: Automatizált berendezés vezérlőszekrényében feszültségmentesítés után túláramvédelmi/hibavédelmi készülék cseréje és beállítása. Vezérelt berendezés, (aszinkron motor, szervomotor) bekötése. A vezérelt berendezéshez tartozó szenzorok, végálláskapcsolók, elmozdulásérzékelők ellenőrzése, cseréje, beállítása. Hibás mechanikai működés esetén a hibaok behatárolása, a meghibásodott egység kiszerelése, szétszerelés, alkatrészek mérése, meghibásodott egység cseréje, tisztítás, összeszerelés. PLC/frekvenciaváltó beszerelése a berendezésbe, bekötés, programfeltöltés, hálózati kommunikáció. Érintésvédelmi ellenőrzés, feszültség alá helyezés. Próbaüzem után a működés paramétereinek vizsgálata, korrekciók elvégzése, a folyamat dokumentálása. – 135 perc 

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc 
11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:              70  11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  1.vizsgarész:  70% 
            Portfólió bemutatása                                                                              2. vizsgarész:   Munkavégzés automatizált termelőberendezésen 10%  
            – szabványos feszültségmentesítés, feszültség alá helyezés                 10%  
– hibavédelmi/túláramvédelmi készülékek cseréje, szakszerű beépítése  10%  
            – aszinkron motor/szervomotor bekötése                                              5%  
            – szenzorok installálása, beállítása                                                       10%  
            – mechanikai működés ellenőrzése, javítás, alkatrészcsere                  10%  
            – PLC bekötése, programkezelés                                                          20%  
            – szerelői ellenőrzés                                                                              10%  
            – működésvizsgálat                                                                               10%  
            – a szerelési dokumentáció elkészítése                                                 5% 

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte. 

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!