06135008 számú PROGRAMKÖVETELMÉNY
képesítő vizsgára vonatkozó kivonata

 1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  
 1. Megnevezése: Adatbázis üzemeltető (specialista) 
  1. Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés ágazat 
  1. Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése 

10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

10.1A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány. 

Egyéb feltételek:  

10.2. Írásbeli vizsga  

10.2.1. A vizsgatevékenység megnevezése: Adatbázis ismeretek 

10.2.2. A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A vizsgatevékenység egy feleleletválasztós teszt, amelynek célja a képzés elméleti tudásanyagának számonkérése. Az írásbeli vizsga kérdéseit a következők szerint kell összeállítani:

 • Kérdések száma, típusa: 40 db feleletválasztásos tesztkérdés, kérdésenként legalább 4, legfeljebb 6 válaszlehetőséggel, amelyből egyetlen a helyes válasz. 
 • A tudásfelmérő teszt az SQL nyelvvel, az adatbázisok tervezésével, karbantartásával és programozásával, valamint a NoSQL lehetőségeivel kapcsolatban. 
 • A tesztkérdések témakörei és témakörönkénti darabszámai a következők kell legyenek:  o 15 db kérdés adatbázis tervezés ismereteiből o

15 db kérdés SQL ismeretekből 

o           7 db kérdés az adatbázis adminisztráció ismereteiből  o 3 db kérdés NoSQL ismeretekből 

10.2.3. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

10.2.4. A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20% 

10.2.5. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az írásbeli vizsgát a következők szerint kell értékelni:  

Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100% ●  40 x 2,5 pont = 100 pont/100%. 

Egyéb értékelési szempontok az írásbeli vizsgaértékeléssel kapcsolatban: 

 • A helyes válasz 2,5 pontot ér, a helytelen válasz 0 pontot ér.  
 • A rossz válasz megjelöléséért pontlevonás nem jár.  

10.2.6. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte. 

10.3. Projektfeladat  

10.3.1. A vizsgatevékenység megnevezése: Adatbázis üzemeltetés gyakorlati feladatok 

10.3.2. A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása      

A. Adatbázis tervezés vizsgaremek vizsgarész 

A vizsgázónak a vizsgát megelőzően egy komplex alkalmazás adatbázisát kell megterveznie és elkésztenie saját döntése alapján egyénileg választott témában. 

   Az adatbázisnak az alábbi elvárásoknak kell megfelelni: 

 • Életszerű, valódi problémára nyújt megoldást. 
 • Harmadik normálformának megfelelő adatmodellt használ. 
 • Megfelelő adattípusokat használ. 
 • Az elsődleges és idegen kulcsokat használ, valamint megszorításokat is tartalmaz. 
 • Szerveroldali programozott funkciókat (pl. tárolt eljárásokat, függvényeket, vagy triggereket) és nézeteket is tartalmaz. 
 • A szoftver célját, komponenseinek technikai leírását, működésének műszaki feltételeit és használatának rövid bemutatását tartalmazó dokumentáció is része a csomagnak. 
 • A szoftver várható használatának megfelelő indexeket tartalmaz. 
 • Felhasználókat is tartalmaz megfelelő jogosultságokkal. 

A vizsgaremek benyújtásának módja: 

A kész csomagot a vizsga előtt minimum 7 nappal kell a vizsgabizottsághoz benyújtani egy webes felületen keresztül, vagy fájlmegosztó szolgáltatás segítségével megosztva vagy e-mail formájában elküldve. A megosztott anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 • SQL kód, amely a fenti leírt elvárásoknak megfelelő adatbázist létrehozza 
 • Az adatbázis adatbázismodell-diagramja   Az adatbázis biztonsági mentése (backup)         Az adatbázis dokumentációja 

A vizsgafeladat során a vizsgázó gyakorlati bemutatóval összekapcsolt szóbeli előadás formájában mutatja be a 

 • szoftver célját 
 • műszaki megvalósítását 
 • működését 
 • forráskódját 

A vizsgaremek bemutatására és megvédésére maximum 15 perc áll a vizsgázó rendelkezésére. 

B. Adatbázis tervezés és üzemeltetés gyakorlati feladat vizsgarész 

Öt gyakorlati feladat, amelyek a következőkből állnak:  

 • 2 db haladó SQL lekérdezések feladat (al-lekérdezések, beépített függvények, halmazműveletek) 
 • 1 db adatbázis-tervezéssel kapcsolatos feladat (normálforma használat, elsődleges és idegen kulcsok, megszorítások) 
 • 1 db adatbázis-adminisztrációval kapcsolatos feladat (biztonsági mentés, helyreállítás,  jogosultságkezelés,  felhasználói  csoportok  kezelése, karbantartási műveletek) 
 • 1 db SQL tárolt eljárások készítésével kapcsolatos feladat 

A munkája során figyelnie kell a területen szokásos paradigmák és elvek betartására. Amennyiben a vizsgázó elkészült a munkájával azt webes felületen keresztül, vagy e-mail formájában kell beadnia. 

A vizsgafeladat elkészítésére 195 perc áll a vizsgázó rendelkezésére. 

10.3.3. vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 210 perc 

10.3.4. A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80% 

10.3.5. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A vizsgatevékenység során összesen 100 pontot lehet elérni az alábbi bontásban: 

A. Adatbázis tervezés vizsgaremek vizsgarész 

 • az adatbázis átfogó értékelése (a komplexitás és kidolgozottság mértéke, milyen mértékben és minőségben valósította meg az adatbázis a kitűzött célt, az adatmodell minősége): 35 pont 
 • jogosultságkezelés: 5 pont  
 • a dokumentáció minősége és részletezettsége: 5 pont 
 • az adatbázis bemutatása során a vizsgázó előadásának szakszerűsége: 5 pont 

B. Adatbázis tervezés és üzemeltetés gyakorlati feladat vizsgarész: 

 • Minden feladat tökéletes megoldásával 10-10 pont szerezhető. 
 • 2 db haladó SQL lekérdezések feladat elvégzésére a lokális szerveren, melyek képesek megjeleníteni az adott rendszer legalább egy-egy főbb információit– 2 x 10 pont 
 • 1 db adatbázis tervezéssel kapcsolatos feladat 1 x 10 pont 
 • 1 db adatbázis adminisztrációval kapcsolatos feladat 1 x 10 pont 
 • 1 db SQL tárolt eljárással kapcsolatos feladat 1 x 10 pont 

A pontok további bontását – legalább kétpontos szintig részletezve – a konkrét vizsgafeladat javítási-, értékelési útmutatója tartalmazza. 

10.3.6.  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte. 

10.4. A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

A vizsgabizottság legalább egy tagjának jártasnak kell lennie az adatbázis üzemeltetői technológiákban és legalább 2 éves szakmai gyakorlattal és/vagy felsőfokú szakirányú (informatikai) végzettséggel szükséges rendelkeznie. 

A vizsga lebonyolításához szükséges technikai feltételek biztosítása/felügyelete és a vizsga zavartalan lebonyolítása érdekében egy technikai szakember (rendszergazda) biztosítása szükséges. 

10.5. A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

 • Számítógép / laptop 
  • Internetkapcsolat 
  • Adatbázisok üzemeltetéséhez és fejlesztésére használható korszerű szoftveres fejlesztőkörnyezet  

10.6. A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és  feltételei: – 

10.7. A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok: 

 • Papír és toll/ceruza használata megengedett.  
  • A vizsgaközpont által ellenőrzött és jóváhagyott, a technikai feltételeknek megfelelő, saját számítógép használata engedélyezett. 
  • A vizsgatevékenység végrehajtásához internetkapcsolat áll a vizsgázók rendelkezésére. Az internetkapcsolat biztosításának módját és formáját az adott vizsgafeladathoz kiadott útmutató tartalmazza. Ennek megfelelően az internetkapcsolat korlátozódhat meghatározott internetes címekre és/vagy hozzáférési időtartamra, de mindenképpen biztosítani kell, hogy az internetkapcsolatot a vizsgázók kizárólag általános keresésre használhassák, mással történő kommunikációra vagy a vizsgához célirányosan elkészített anyagok letöltésére ne. 

10.8. A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra vonatkozó sajátos feltételek:  

A képesítő vizsga online/virtuális formában is megszervezhető. 

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!