10144003 számú PROGRAMKÖVETELMÉNY
képesítő vizsgára vonatkozó kivonata

2.1 Megnevezése: Csoportos fitness instruktor

2.2 Ágazat megnevezése: Sport ágazat

2.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 1014

11. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.  

Egyéb feltételek: –

11.2     Írásbeli vizsga

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Csoportos fitness instruktor központi írásbeli vizsga

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgarész a gyakorlati feladatok elméleti hátterének elsajátítását vizsgálja teszt jellegű feladatokkal. A kérdések élettani ismeretek, elsősegélynyújtás, edzéselmélet, gimnasztika, csoportos kondicionálás, valamint az alap pedagógiai és pszichológiai ismeretekre irányulnak. Ezek lehetnek: igaz-hamis állítások, egyszeres feleletválasztás, többszörös feleletválasztás, zárt végű szöveg kiegészítés, fogalompárosítás, ábrafelismerése és kiegészítése, illesztési feladatok (besorolás, két-három halmaz közötti kapcsolat).

11.2.3        A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

11.2.4       A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:      40  %

11.2.5       A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A javítás az írásbeli feladathoz rendelt központilag összeállított javítási-értékelési útmutató alapján történik. 

Az egyes feladatrészek javasolt aránya:

             Igaz-hamis állítások                 10 db  5%
             Egyszeres feleletválasztás        10 db 20%
             Többszörös feleletválasztás     10 db 15%
Zárt végű szöveg-kiegészítés 10 db 10%
             Fogalompárosítás                     5 db      20%
             Ábrafelismerés és kiegészítés 2 db      10%
             Illesztési feladatok                    5 db        20%

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

11.3     Projektfeladat

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Csoportos fitness instruktor portfólió készítése és edzésprogram lebonyolítása

11.3.2       A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A vizsgázó a projektfeladat során kettő feladatot végez el:

  1. Portfólió: a vizsgázó haladásáról, eredményeiről, munkáiból összeállított, a mentoráló gyakorlati oktató vagy szaktanár által hitelesített dokumentum. A portfólió a képzés teljes időtartama alatt készül. 

A portfólió tartalma: 

  1. Bevezetés: Célok, motivációk, elvárások
  2. Dokumentumok:keletkezett dokumentumok (pl. az egyéni és/vagy csoportmunka produktumai, tanterv, csoporttársaktól, trénerektől kapott visszajelzések; fényképek; videók, reflexiók/önreflexiók; tanulási naplók, stb.).
    1. Választott motorikus képesség fejlesztésének az éves edzésterv egy makrociklusának edzésterve
    2. Egy tetszőlegesen választott kondicionális képesség fejlesztésére irányuló csoportos óra részletes terve
    3. A vizsgázó saját edzésnaplója: a tanuló saját fizikai felkészültségének, teljes tanulmányi idő alatti fejlődésének nyomon követése, dokumentálása

3. Összefoglaló: a szakmai fejlődési út, a tapasztalatok és a saját és a csoport fejlődés összegzése, elemzése és (ön)értékelése

A portfólió megvédése:

A vizsgázó a vizsgabizottság előtt 10 percben bemutatja portfóliója tartalmát.  

B) Az edzésprogram lebonyolítása

A vizsgázó a vizsgabizottság által jóváhagyott gyakorlati tételsorból húzott csoportos óratípust vagy csoportos funkcionális edzésprogramot tervez, készít elő, értelmez és vezet. Minden tétel tartalmaz zenére vezetett csoportos órarészeket: egy bemelegítő, egy fő rész, egy tónusfokozó és egy levezető/nyújtó gyakorlatsort, melyek bemutatásának egymáshoz viszonyított időbeli arányáról a vizsgabizottság dönt.

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc, amelyből 10 perc a portfólió védése, 20 perc a sportági mozgásforma vezetése és 10 perc a szakmai beszélgetés, amely magában foglalja a funkcionális anatómiai gyakorlati ismeretek ellenőrzését és a vizsgázó reflexióját az oktatással kapcsolatban.

11.3.4       A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:      60 %

11.3.5       A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A portfólió értékelése: 

Választott makrociklus edzésterve                                                    5%

Választott kondicionális képesség fejlesztésére irányuló csoportos óra részletes terve 10%

A vizsgázó 1 éves saját edzésnaplója                                                10%

Sportági mozgásforma oktatása                                                           50%    

mely 50% az alábbi részértékelést tartalmazza:

Verbális kommunikáció         10%

Non-verbális kommunikáció 10%

Gyakorlatanyag 10 %

Gyakorlatok sorrendje 10 %

Végrehajtás technikája 10%

Célmegvalósítás   10 %

Hibajavítás             10%

Zenehasználat, ritmusérzék  10%

Motiváció, órai hangulat        10%

Módszertan                             10%

Szakmai beszélgetés:

Funkcionális anatómiai ismeretek                                                     10%

Szaknyelv alkalmazása                                                                        5%

Hibajavítás, értékelés                                                                           5%

Vezetési stílus, kommunikáció, balesetvédelmi előírások betartása  5%

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok: A vizsgázó a vizsga közben használhatja a végrehajtáshoz szükséges eszközöket, egyéb segítséget nem vehet igénybe.


Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!